Høringer og brev

Innspill til statsbudsjettet 2018

Her kan du lese Nasjonalforeningen for folkehelsens innspill til helse - og omsorgskomiteen om statsbudsjettet 2018.