Høringer og brev

Standardiserte tobakkspakninger

I denne høringsuttalelsen støtter vi regjeringens forslag om innføring av standardiserte tobakkspakninger i Norge, samt at Tobakkskonvensjonens artikkel 5.3 om begrensning av tobakksindustriens påvirkningsmuligheter på staters tobakkspolitikk tas inn i norsk lovverk.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at antallet personer som røyker må reduseres, da dette er en viktig årsak til hjerte- og karsykdommer og demens. Vi støtter derfor at det settes i verk enda flere tiltak for å redusere tobakksbruken i Norge.

Høringsuttalelse standardiserte tobakkspakninger