Til hovedinnhold

Kviss om energi

Hva blir raskt omdannet til energi i kroppen?

1 av 6