Til hovedinnhold

Finn mat fra flere matvaregrupper

I denne oppgaven skal dere finne eksempler på matretter med matvarer fra ulike grupper.

Mye av det vi spiser til forskjellige måltider, har matvarer fra flere forskjellige matvaregrupper. For eksempel lapskaus, som inneholder både grønnsaker og kjøtt. Pizza er også en matrett som inneholder matvarer fra flere forskjellige grupper.

Dette gjør dere:

Samarbeid: Dette er en oppgave dere kan gjøre sammen! Her trenger dere ingen digitale verktøy.

  1. Nevn alle de sju matvaregruppene og gi eksempler på matvarer i alle gruppene.
  2. Finn eksempler på en matrett som inneholder matvarer fra to matvaregrupper.
  3. Finn eksempler på en matrett som inneholder matvarer fra tre matvaregrupper.
  4. Finn eksempler på en matrett som inneholder matvarer fra fire eller flere matvaregrupper.

Tips: Elevene kan jobbe videre med matvaregruppene i naturfag. Aktuelle temaer kan være for eksempel å fordype seg i de ulike dyrkningsmetodene.