Til hovedinnhold

Snakk om kostsirkelen

I denne oppgaven skal dere i klassen diskutere kostsirkelen sammen med læreren. Bruk spørsmålene under.

Kostsirkelen viser oss hvilket forhold de forskjellige matvarene bør ha i kostholdet vårt, altså hvor mye vi bør spise av dem.

Svar på spørsmålene under:

Samarbeid: Dette er en oppgave dere gjør sammen. Her trenger dere ikke datamaskin eller nettbrett.

  1. Hvorfor er det ulik størrelse på feltene?
  2. Hvilke matvarer bør vi spise mest av?
  3. Hvilke matvarer bør vi spise minst av?
  4. Hvorfor bør man spise matvarer fra alle de forskjellige feltene?
  5. Hvordan kan man bruke kostsirkelen når man skal sette sammen måltider?