Til hovedinnhold

Lær om bakteriesmitte

I denne oppgaven skal dere lære om hvordan stoffer fra maten kan smitte over på annen mat uten at vi ser det, akkurat som bakterier kan gjøre.

Hygiene betyr at noe er rent, slik at bakterier ikke kan gjøre oss syke. Bakterier er ikke noe vi kan se, og derfor kan det være vanskelig å unngå dem. I denne oppgaven skal vi ikke bruke bakterier som eksempel, men vi skal se hvordan stoffer vi ikke ser, kan påvirke maten vi spiser.

Dette gjør dere:

Dette er en gruppeoppgave som dere kan gjøre på kjøkkenet!

  1. Finn fram en løk, en melon, en skjærefjøl og en kniv.
  2. Del melonen i to, skjær av en bit og smak på den.
  3. Del løken i to og skjær i løken noen flere ganger.
  4. Skjær av en ny bit av melonen i smak på den.
  5. Deretter diskuterer dere i klassen/gruppen de neste punktene:
  6. Hva var forskjellen på den første og andre melonbiten dere spiste?
  7. Hvorfor tror dere det var sånn?
  8. Hva kunne ha skjedd hvis det var bakterier i løken?
  9. Hva kunne dere ha gjort for å unngå løksmak på melonen?

Tips: Hvis man skjærer løk og melon med samme kniv, vil saft fra løken forflytte seg til melonen og avgi smak. Du kan ikke se det på verken kniven eller melonen, akkurat slik det er med bakterier. Men du vil kjenne det godt på smaken.