Mat og bærekraft

Bærekraft handler om måten vi bruker ressursene våre på. Ressurser kan være f.eks. penger, vann, mat, oksygen og mye annet.

Det er viktig at vi lever på en måte som gjør at alle på jorda i dag har det bra, og at alle som kommer etter oss får det bra. Det kalles bærekraftig utvikling.

 

Hvis alle hadde levd som vi gjør i Norge ville vi trengt tre planeter for å skaffe nok ressurser til alle.

Hvis dere har tid, se denne filmen på 4 minutter om bærekraft fra FN og Unicef Norge

 

Bærekraftig kosthold

Det er mye vi kan gjøre med kostholdet for å legge mindre press på jorda. Tre viktige ting er:

· Kaste mindre mat

· Resirkulere

· Spise mindre kjøtt

Kaste mindre mat

Vi kaster så mye mat at det tilsvarer hver femte handlepose vi kjøper. For å kaste mindre mat kan man for eksempel:

 • Planlegge innkjøpene bedre
 • Forsyne seg med mindre mat og spise opp maten
 • Være flink til å bruke rester, både av matretter og råvarer
 • Bruke sansene for å vurdere om maten kan spises

Resirkulere

Resirkulering betyr å «bringe inn i et kretsløp igjen». Det er mye som kan resirkuleres, for eksempel:

 • Matavfall
 • Glass og metall
 • Papir og papp
 • Plast

Mye av avfallet kan brukes på nytt, for eksempel kan matavfall bli til biogass som busser bruker som drivstoff.

Spise mindre kjøtt

Produksjon av kjøtt bruker mye ressurser. Det er fordi man hogger ned mye skog, planter og dyr forsvinner og det forurenser.

Vi kan med fordel spise mindre kjøtt og heller spise:

 • Grove kornprodukter
 • Frukt, bær og grønnsaker
 • Bønner og linser
 • Fisk
Tilbake til Trygg mat