Til hovedinnhold

Storrengjøring på kjøkkenet

I denne oppgaven skal dere lære hvordan dere vasker hele kjøkkenet skikkelig.

For å holde orden på kjøkkenet og sørge for gode hygieniske forhold er det viktig å ha gode rutiner for vedlikehold. 

I denne oppgaven er det læreren som må ta styringen. Når elevene starter med skolekjøkken, bør de få gjøre seg godt kjent på kjøkkenet. Elevene må bli kjent med arbeidsstasjonene, med utstyret som er der, hvor det skal plasseres, hva det heter og hva det brukes til.

Samtidig gjøres elevene kjent med hygienestandard for utstyret. Mat- og helselæreren må demonstrere for elevene hva som regnes for rent, og hva som regnes for ikke-rent.

Dette gjør dere

Jobb sammen i gruppene dere pleier å ha på kjøkkenet.

  1. Læreren går sammen med elevene gjennom hvordan de ulike delene av arbeidsstasjonene skal vaskes. Vis hvordan man vasker komfyr, platetopper, komfyrplater og innsiden av skap, samt hvordan man sorterer og teller opp utstyr.
  2. Gå til gruppene deres. Del inn arbeidsstasjonen i ulike oppgaver; vask av komfyr, platetopper og komfyrplater, innvendig skapvask samt sortering og opptelling av utstyr.
  3. Hver elev i gruppa får et område som han eller hun skal vaske grundig, slik læreren har vist.
  4. De som er ferdige med sine ansvarsområder, kan påta seg ledige oppgaver eller hjelpe andre.
  5. Når alle er ferdige med å vaske, kan dere kan lage lister over utstyret på stasjonene deres. Listen ligger på stasjonen resten av året.