Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt oss

Eksempel på oppsett av testamente

Det er lett å skrive et testamente, men formkravene må følges. Ta kontakt med oss på telefon 23 12 00 00 om du trenger mer informasjon.
  • Testamentet må være skriftlig, datert, påført testators fødselsnummer og signert med to vitner tilstede. Vitnene må bekrefte at det er et testamente, at testator skrev det av fri vilje og var ved sans og samling. Vitnenes fødselsdato og adresse bør også opplyses om.
  • Har du tidligere skrevet et testamente bør du skrive klart at tidligere testamente tilbakekalles dersom det bare er det siste som gjelder.
  • Ektefellers rett til minstearv og barns rett til pliktdelsarv gir noen begrensninger i hva du kan testamentere bort. Deres arv kan i liten grad begrenses i testamentet.

 Her kan du laste ned et utkast til testamente (word dokument)