Støtt vårt arbeid

Hva går pengene til?

Med din gave støtter du forskning som gir økt kunnskap om hva som forårsaker hjerte- og karsykdommer og demens. Det gir oss bedre behandling og forebygging av disse sykdommene.

Når du støtter vår forskning er du med på å gi oss morgendagens behandling. Du gir mennesker lengre og bedre liv.

Din støtte til hjerte- og karforskning går til forskning på hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer, høyt blodtrykk, plutselig død blant unge, og mye mer. Selv om vi har fått til mye innen behandling av hjerte- og karsykdommer, så er det fortsatt et stort behov for mer kunnskap. Det vil få flere hjerter til å banke lenger, og ikke minst gi økt livskvalitet til mennesker som rammes av hjerte- og karsykdommer. Du gir 150 kr ved å sende sms HJERTE til 2216.

Støtter du demensforskning går din gave til vårt Demensforskningsprogram. Der har vi ekstra fokus på at forskningsmiljøene skal styrke hverandre. Det vil øke mulighetene for å oppnå gjennombrudd i større grad enn hva hver enkelt gruppe kan oppnå alene. Det er fortsatt for mye vi ikke vet om hva som forårsaker demenssykdommene. Jo mer vi får forsket, jo raskere vil vi finne nye svar og få bedre behandling. Du gir 150 kr ved å sende sms DEMENS til 2216.

Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen. Derfor forsker vi også på sammehengen mellom risiko for hjerte- og karsykdommer og risiko for å utvikle demens. Forskning på hjerte- og karsykdom kan gi oss viktige svar om demens, og omvendt.

Våre forskere jobber i forskningsmiljøer på norske sykehus rundt om i landet. Deres funn kommer oss alle til gode i form av bedre forebygging og behandling. Du støtter forskning i miljøer som har eksisterende fagkunnskap innenfor temaet. De må ha vist gjennomføringsevne og framskritt i tidligere prosjekter. Gaven din brukes til forskning som skal gi oss ny innsikt om årsaker til sykdommene, og ikke minst til forskning som gir direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie av dem som rammes. Støtten gis i form av finansiering av stipendiater, postdoktorstillinger og prosjektmidler.

Det er enkeltmennesker som deg som gjør vår forskning mulig. Vi er helt avhengige av innsamlede midler for å drive vårt arbeid, og mottar ikke statsstøtte ut over bidrag til drift av våre hjelpetelefoner, Demenslinjen og Hjertelinjen. Vi har anledning til å ta inntil 15 prosent til administrasjon. Vi gjør det vi kan for å holde kostnadene nede, slik at mest mulig går til formålet.

Vi ønsker at du som giver skal føle deg trygg på at din gave blir brukt som den skal. Vi er derfor tilsluttet Innsamlingskontrollen, og er dermed underlagt streng kontroll av alle våre innsamlinger og lotterier.

Som en av våre hundre tusen støttespillere er du en viktig brikke i Helse-Norge. Med din hjelp kan vi finansiere verdensledende forskning. Din støtte gjør at vi kan gi dem som rammes av hjerte- og karsykdom og demens best mulig behandling. Du er med på å gi dem flere gylne øyeblikk med sine nærmeste.

I tillegg til forskning har vi lokale helselag og demensforeninger som bidrar til bedre helse og trivsel i sine lokalmiljøer. De samler også inn midler til både forskning og lokale tiltak under Hjerteuka i mai og Demensaksjonen i september.

Støtt forskningen i dag, så bidrar du til å gi flere mennesker lengre og bedre liv i morgen!