Støtt vårt arbeid

Minnegave - din gave gir håp

Gi en minnegave til demensforskning eller hjerte- og karforskning.

Når en du er glad i går bort, er det godt å kunne hedre vedkommende med en gave til forskning. Det er en gave som vil bidra til ny behandling, og du er med på å gi mennesker muligheten til et lengre og bedre liv.

Kjære pårørende, slik går du fram

 • Gi oss navn på avdøde og kontaktperson
 • Sett inn kontonummer for gaver i dødsannonsen
 • Husk at gaver må merkes med avdødes navn

I tillegg er det mulig å:

Hva får du som pårørende av oss?

 • Du mottar en oversikt over samlet beløp og hvem som har gitt en minnegave
 • Du kan oppgi e-postadresse om du ønsker oversikten tilsendt på e-post
 • Tilbud om at vi trykker takkeannonse i lokalavisen
 • Du får også en kjempestor takk for ditt initiativ som gjør en forskjell for mange!

Slik gir du en minnegave

 • Betal inn på konto for minnegave, merk med avdødes navn og hilsen til de pårørende
 • PS! Velg konto som hører til ønsket forskningssak
 • Betaler du på giro er mottaker: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo
 • Du får en takk for ditt bidrag på sms om vi har ditt mobilnummer
 • Ønsker du skattefradrag?
 •  Vi sender informasjon til pårørende om at du har gitt ditt bidrag

Kontonumre

 • 8200 06 16903 Minnegave Demensforskning
 • 8200 06 10662 Minnegave Hjerte- og karforskning

Du når oss ved å sende epost til minnegaver@nasjonalforeningen.no eller ringe tlf. 23 12 00 00.

Her kan du lese om noen av forskningsprosjektene du støtter på hjerte- og kar og demens.