Støtt vårt arbeid

Minnegave

Når en du er glad i går bort, er det godt å kunne hedre vedkommende med en gave til forskning. Det er en gave som vil bidra til ny behandling, slik at vi kan gi mennesker lengre og bedre liv.

Vil du opprette en minnegave?

Det er vanlig å skrive ønske om bidrag til vår konto i dødsannonsen. Betalingen merkes med avdødes navn. Mange samler også inn til formålet i begravelsen/bisettelsen.

For å kunne sende en oversikt over hvem som har bidratt, trenger vi navn på avdøde og din kontaktinformasjon. Vi rykker inn en takkeannonse i lokalavisen dersom dette er ønskelig.

Kontakt oss på minnegaver@nasjonalforeningen.no eller tlf. 23 12 00 00.

  • Demensforskning minnegavekonto 8200 06 16903
  • Hjerte- og karforskning minnegavekonto 8200 06 10662

Skal du gi en minnegave?

Det enkleste er å betale rett inn på konto. Merk innbetalingen med avdødes navn, slik at vi kan informere de nærmeste pårørende om minnegaven du har gitt. Det setter de etterlatte stor pris på. Hos begravelsesbyråer kan du få egne giroblanketter for minnegaver.

  • Demensforskning konto 8200 06 16903
  • Hjerte- og karforskning konto 8200 06 10662

Her kan du lese om noen av forskningsprosjektene vi støtter på hjerte- og karforskning og demens.

- Jeg ville at mine foreldres død skulle hjelpe andre

Først døde pappa av et hjerteinfarkt, og så mistet jeg mamma til en demenssykdom. Når du gir en minnegave er det ikke bare en viktig gave til forskning, men det gir også oss etterlatte et tydelig bevis på hva den vi har mistet har betydd for andre. Det var så godt å oppleve i sorgen.

Terje Jensvik