Støtt vårt arbeid

Oppbevaring av testamente

I Norge er det ingen krav til hvor et testament kan oppbevares. Du kan oppbevare testamentet hjemme, i bankboks, hos en slektning, hos en advokat eller i tingretten.

Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. Da sikrer du deg både mot at det endres, at det holdes tilbake, eller at ingen er oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal fordeles. Per 12.8.2016 koster denne oppbevaringen 820 kroner.