Støtt vårt arbeid

Vitner

Et testamente må bevitnes av to personer som er myndige.

Testamentet må signeres av begge vitnene og den som testamenterer samtidig. Vitnene skal vite at de signerer et testamente, men trenger ikke kjenne til innholdet. Vitnene og deres familier må ikke være tilgodesett i testamentet.

Vitnene må heller ikke ha tjenesteforhold hos en person eller organisasjon som er tilgodesett i testamentet. Vitnenes fødselsdato og adresse bør også opplyses om.