Til hovedinnhold
Støtt oss

Tilbud og aktiviteter

Likeperson - snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en frivillig som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt. Du kan ringe, eller sende en sms.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Som pensjonist har jeg engasjert meg lokalt i frivillig arbeid som besøksvenn og som aktivitetsvenn. I møte med pårørende trekkes jeg på erfaring både som pårørende og som venn til demensramma.

Ulf Johansen

Nordland / Sortland demensforening
926 30 779

Har vært pårørende til min far som hadde demens. Jeg vil gjerne hjelpe og dele mine erfaringer med deg hvis du har behov for en samtalepartner.

Kari Mette N. Johnsen

Nordland / Sørfold demensforening
971 71 533

Min samboer fikk diagnosen frontallappsdemens. Å være pårørende i den situasjonen var ganske tøft. Han døde i 2011, bare 61 år. Jeg ønsker å være en støtte for andre i samme situasjon.

Eva Kristiansen

Nordland / Fauske demensforening
958 95 787