Skolemateriell

Hoppetaukonkurransen

I to uker, fra 24. april til 4.mai, arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen årets hoppetuakonkurranse. Barna hopper tau i friminutt og i undervisning, og får poeng for antall minutter hver dag.

Vinnere trekkes blant klasser som har hoppet mest. Det blir kåret en nasjonal vinner som premieres med 10 000kr. I tillegg blir det kåret fylkesvinnere i hvert fylke.

Hoppetaukonkurransen har vokst fra 40 000 deltakere i 2005 til over 100 000 barn i 2017.

Vi ønsker alle som deltar, elever og lærere over hele landet, lykke til! 

Inkluderende og lærerikt

− Å hoppe tau er morsomt, spennende, utfordrende og sosialt. I tillegg er det bra for helsen. Vi ønsker å inspirere barn til å være mer aktive i sin skolehverdag, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

− Glade og aktive barn lærer og trives bedre på skolen. Ved å delta i Hopp for hjertet får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen, fortsetter hun.