Skolemateriell

Innsats for personer med demens

Kom i gang med valgfaget Innsats for andre, og få et ferdig undervisningsopplegg til klassen din. Dere lærer om frivillig arbeid og deltar i Demensaksjonen. Opplegget passer godt til oppstarten om høsten.

Nasjonalforeningen for folkehelsens undervisningsopplegg egner seg godt til oppstart av faget Innsats for andre. Gjennom de første undervisningsukene om høsten får elevene oppgaver som gjør at de er innom alle kompetansemålene i faget, både planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteten, Demensaksjonen.

- Det var bra å starte med en helt konkret sak å jobbe for, slik at elevene fikk øvd seg. Noen av elevene har demens i familien, det er noe som angår veldig mange.

Kaja Opheim Arntsen lærer Tæruddalen skole, Skedsmo kommune

Kom i gang 

Undervisningsopplegget og Demensaksjonen vil være en hjelp til å komme godt i gang med faget. Det vil gi elevene erfaring med alle sidene ved en innsamlingsaksjon. De vil få informasjon om en frivillig organisasjon og samarbeide med denne, de vil få kunnskap om en samfunnsutfordring og en praktisk oppgave knyttet til å hjelpe til med å løse denne. Elevene får kjennskap til det frivillige arbeidet lokalt og nasjonalt, og sist men ikke minst, bidrar de til viktig forskning på folkesykdommen demens.

Undervisningsopplegget legger opp til fem temaer med undervisning, fra skolestart til og med evaluering av Demensaksjonen i september. Noen av temaene kan strekke seg over flere økter, dersom det faller seg naturlig. Eller dere kan følge opplegget. 

De fem temaene: 

  1. Om frivillighet. Ca 90 minutter. Elevene kartlegger og undersøker hva som ligger bak frivillig arbeid.
  2. Om demens. Ca 90 minutter. Elevene lærer mer om sykdommen demens og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  3. Planlegging av aksjonen. Ca 90 minutter. Elevene lærer alle stegene for å gjennomføre en aksjon og markedsføre den.
  4. Aksjon. 2-4 timer. Elevene går med bøsse og gjør en innsats for andre.
  5. Presentasjon og evaluering. Ca 90 minutter. Elevene presenterer resultatet sitt og evaluerer hvordan aksjonen har gått.

Læreplanen og Innsats for andre

Læreplanen i valgfaget Innsats for andre slår fast at elevene skal planlegge og gjennomføre praktiske tiltak for en målgruppe i nærmiljøet. Demensaksjonen passer godt inn i læreplanen. Lykke til!

Lurer du på noe, om Nasjonalforeningen for folkehelsen, demens eller Demensaksjonen? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Gjerne på e-post. 

Lykke til med Innsats for andre!

  1. Tema 1: Om frivillighet

  2. Tema 2: Om demens og Nasjonalforeningen for folkehelsen

  3. Tema 3: Planlegging av Demensaksjonen

  4. Tema 4: Aksjon!

  5. Tema 5: Evaluering og presentasjon