Innsats for andre

Tema 1: Om frivillighet

Nasjonalforeningen for folkehelsen - frivillighet for folkehelsen i over 100 år.

De fem temaene:

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer, med lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning. Organisasjonen ble opprettet i 1910, og har en lang tradisjon for å bidra med støtte til fremme av folkehelse.  

Den første utfordringen organisasjonen tok tak var tuberkulosen, som var den vanligste dødsårsaken tidlig i forrige århundre. Senere er det kommet andre folkehelseutfodringer, og siden 1990-tallet har Nasjonalforeninge for folkehelsen jobbet for å bekjempe demens. Organisasjonen har også fokus på forebygging og forskning på sykdommer som rammer hjertet og blodårene.

Tema: Gjennomgang av faget og kompetansemål.

Innledning
Læreplanen sier dette om formålet med faget:

 • kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid
 • kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
Aktuelle kompetansemål fra læreplanen i Innsats for andre

Planlegging

Hovedområdet består i å gjøre seg kjent med hvilke forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid. Videre omhandler hovedområdet kartlegging av behovene for frivillig arbeid lokalt, samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet, og planlegging av tiltak som bidrar til sosial verdiskaping for en valgt målgruppe.

Praktisk arbeid

Hovedområdet innebærer å gjennomføre planlagte tiltak i praksis, og delta på de arenaene der aktiviteten til vanlig utføres. Det omfatter også trening i kommunikasjon og samhandling med valgt målgruppe. Gjennom hele prosessen skal det være vurderinger som sikrer at etiske retningslinjer blir ivaretatt. Videre innebærer hovedområdet presentasjon og vurdering av prosessen for å oppnå en helhetlig forståelse, fra kartleggingen og fram til tiltaket er gjennomført.

Undervisningsopplegget

I den første økta er det naturlig å gå igjennom læreplanen og snakke med elevene om forventninger til faget og kartlegge erfaring og kompetanse i elevgruppen. Noen har kanskje mye erfaring med frivillig innsats for andre allerede.

Deretter handler undervisningsøkta om frivillighet generelt, og frivillighet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, spesielt.

Temaer til diskusjon eller gruppearbeid:

Om frivillighet

Når forskere ser på hvem og hvordan frivillige blir rekruttert, viser det seg at sosiale nettverk er svært viktige. I følge rapporten Betingelser for frivillig innsats blir hele 71 prosent av de frivillige rekruttert gjennom å bli spurt eller fordi de får høre om muligheten gjennom en bekjent.

1) Hvem blir frivillig?
a) Statistikk viser at de aller fleste som blir spurt, faktisk ønsker å være frivillig. Hvorfor er det slik, tror du?
b) Har du blitt spurt om å være frivillig. Hva svarte du? Hvorfor?

Her er noen eksempler på mennesker som gjør en innsats som frivillige:

– Noen mennesker er skapt for å glede andre. (8 min)
God morgen Norge intervjuer Kjetil (42) som er aktivitetsvenn for 78 år gamle Cecilie som har demens. 

Årets Nykommer i Frivilligheten 2016 - Sang Bui


2) What's in it for me? Vi sier ofte at mennesker er ute etter å få noe igjen for innsatsen de gjør. Hvorfor er Kjetil og Sang frivillige?

a) Har Kjetil og Sang noe til felles?
b) Har Kjetil og Sang noe til felles med personen som de er frivillig for?
c) Hvorfor vil Sang bruke tiden sin sammen med aktivitetsvennen, tror du?

3) Lokal frivillighet i din kommune
a) Finn ut om Nasjonalforeningen for folkehelsen har et lokallag  i din kommune. De heter enten demensforening eller helselag. Hvis ikke; finn den nærmeste. Dette får du hjelp til via fylkeskontorene.
b) Hva slags arbeid har den lokale foreningen? Tips: Sjekk sosiale medier, eller kontakt en av dem som er med i lokallaget.
c) Hvem ville gjort dette arbeidet, dersom ikke frivillige gjorde det?
d) Hva tror du dette frivillige arbeidet har å si for kommunen?

Forberedelser for lærer

Allerede før første økt, bør du ta kontakt med fylkeskontoret i Nasjonalforeningen for folkehelsen og fortelle at dere ønsker å bruke Demensaksjonen som en del av faget Innsats for alle. Fylkeskontoret kan fortelle dere hvor nærmeste lokallag som arrangerer Demensaksjonen holder til.

Ressurser

Oversikt over fylkeskontor i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Informasjon om frivillighet:

Stortingsmelding St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle

Frivillighet Norge (Organisasjon for frivillighet i Norge)
Statistikk om frivillighet  (fra Frivillighet Norge)

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen og frivillighet (Powerpoint-presentasjon)

De fem temaene:

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon