Innsats for andre

Tema 2: Om demens og Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tema: Demens og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fakta om demens

Vi lever lenger og vi blir stadig flere eldre i landet. Det betyr at stadig flere får demens og at:

 • 78 000 mennesker har demens
 • 10 000 får demens årlig i Norge
 • 350 000 pårørende er berørt
 • 80 prosent av de som bor på sykehjem har demens
 • 60 prosent av dem som har demens bor hjemme

De fem temaene

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon

Omfang ca 90 minutter:

Når der jobber med dette temaet kan dere for eksempel få besøk fra en frivillig fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, hvis det lar seg gjøre. Ta kontakt med fylkeskontoret for å få informasjon om dette.

 • kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
 • planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe
Aktuelle kompetansemål fra læreplanen i Innsats for andre

Demens - en folkesykdom

I dag har over 78 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. Noen tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 000 er nære pårørende til en med demenssykdom. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er i teten når det gjelder forskning på demens i Norge. Siden 1990-tallet har organisasjonen gitt mer enn 80 millioner kroner til forskning på demens. Men det finnes stadig områder som gjerne skulle vært forsket på.

Les mer om Nasjonalforeningen for folkehelsens historie her.

Les mer om Nasjonalforeningenfor folkehelsens satsningsområder demens og hjerte- og karsykdommer .  

(for teksting av filmen, trykk på CC og velg bokmål).

Temaer til diskusjon eller gruppearbeid:


Dersom dere får besøk av en representant fra lokallaget kan elevene på forhånd lage spørsmål de ønsker å få svar på.

Om demens

Sett deg inn i sykdommen demens. Enten ved hjelp av den korte animerte filmen, eller Power Point-presentasjonen. Prøv å finne svar på hva demens er via gode kilder, gjerne Nasjonalforeningen for folkehelsens hjemmesider.

Hva er demens?

1) Hva er demens?
a) Hva skjer i hjernen til den som har demens?
b) Hvor mange i Norge har demens?
c) Hvor mange er pårørende til et menneske med demens. (Hva mener elevene er «en pårørende»? Blir tallene annerledes dersom elevene definerer hvem som er pårørende?)
d) Prøv å sette deg inn i hvordan det ville være å oppleve symptomene på demens selv.
e) Prøv å sette deg inn i hvordan det ville være å oppleve symptomer på demens hos noen du er veldig glad i.

2) Om den syke og pårørende:
Se filmen om Sandra Rogne
a) Hvordan tror du faren til Sandra hadde det de årene han var syk.
b) Hvordan hadde Sandra det de årene faren var syk.
c) Hva gjør inntrykk på deg av det hun forteller? Hvorfor?
d) Hva hadde Sandra trengt av hjelp for å ha det bedre i barndommen?
e) Er det noe av dette som er bedre i dag?
f) Hvordan kan vi bidra til å gjøre livet lettere for dem som har demens?
g) Hvordan kan vi bidra til å gjøre livet lettere for dem som er pårørende til en som har demens?

Ressurser

Dersom lokallaget kommer har de en egen PowerPoint-presentasjon de viser om arbeidet nasjonalt og lokalt.

Informasjonsfilm om Nasjonalforeningen for folkehelsen og foreningens historie. Laget i forbindelse med TV-aksjonen 2013 (5.04 min).

Sandras historie: om å være ung pårørende til en person med demens (15.34 min)

Tiden flyr. Aldring og helses ressursside for unge pårørende til personer med demens. Filmer og informasjon.

Understand Alzheimer's Disease in 3 Minutes Animert film om alzheimer (3.14 min)

Powerpoint:

Om demens og Nasjonalforeningens arbeid

Demensvennlig samfunn

Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Sjekk om din kommune er med i kampansjen

De fem temaene:

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon