Innsats for andre

Tema 3: Planlegging av Demensaksjonen

God planlegging er halve jobben, sies det. Kanskje det er enda viktigere enn det. I alle fall er det nesten ikke mulig å være for godt forberedt til en slik aksjon.

De fem temaene:

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon

Tema: Praktisk planlegging av Demensaksjonen

 • planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe
 • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
Aktuelle kompetansemål fra læreplanen i Innsats for andre

Omfang ca 90 minutter.

I denne økta skal dere planlegge Demensaksjonen. Dere må finne ut av om dere får hjelp av et lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen (eller noen andre), eller om dere skal gjennomføre aksjonen alene.

Markedsføring

I forbindelse med aksjonen annonserer Nasjonalforeningen for folkehelsen i nasjonale medier og sosiale medier. I tillegg er det veldig lurt å ta kontakt med lokalpressen for å be dem omtale aksjonen. Det er bra for elevene og for aksjonen at folk vet om aksjonen når de ringer på dørene.

Elevene bør jobbe med disse temaene:

• Om mediekontakt
• Om roder og praktisk gjennomføring
• Om hvordan opptre når man går med bøsse

Målsetting

Husk å sette dere et mål for innsamlingen. Da er det lettere å evaluere aksjonen i etterkant i økt 5. Og husk, det er ikke nødvendig å sette mål for hvor mye penger dere skal samle inn. Det er lettere å lykkes dersom dere setter dere som mål er lette å nå og lette å evaluere; for eksempel hvor mange av elevene i klassen som skal være med å gå. Hvor mange hus dere skal ringe på. Hvor mange minutter hver elev skal gå med bøssen osv.

Hvordan arrangere en bøsseinnsamling

I 2016 ble det samlet inn nesten 6 millioner kroner til forskning og lokale tiltak for mennesker rammet av demens. Kanskje vi kommer over 6 millioner i 2017?

Finnes det et lokallag (en demensforening eller helselag i Nasjonalforeningen for folkehelsen), så hjelper de gjerne til med det praktiske. Diskuter med lokallaget hvordan dere skal fordele de praktiske oppgavene før innsamlingsaksjonen.

Er dere alene? Det går fint. Her er punktene dere bør planlegge:
• Hvor skal dere gå? Kanskje det er noen andre frivillige som allerede har delt inn kommunen i roder (innsamlingsområder). Kontakt for eksempel idrettslag eller kommune og spør etter hjelp.

Sjekkliste for bøsseaksjonen

Hvor skal dere gå?
 • Dere kan dele inn områder/veier etter hvor mange det er som skal gå
 • Er dere mange, kan dere kanskje låne såkalte rodekart i kommunen (de som brukes i TV-aksjoner)
Når skal dere gå?
 • Under Demensaksjonen 18.-24. september er best
 • Når på døgnet er folk hjemme og har tid til å snakke med dere?
Vet folk at dere kommer?
 • Kan dere varsle ved å spørre lokalavisen om å skrive om det?
 • Kan dere putte lapper i postkassene i forkant?
Trenger dere sjåfører?
 • Kan noen foreldre være behjelpelig?
Har dere nok forseglede bøsser og materiell?
 • Spør Nasjonalforeningen for folkehelsen om hjelp til å beregne
Har dere et system for registrering av bøssebærere?
 • Dere kan bruke regnearket som ligger her.
 • Husk at alle bøsser skal ha klistremerke med nummer og plombering
 • Sørg for at bøssebærere får ID med samme nummer som på bøssa
 • Fyll ut skjema over bøssebærere med nummer og navn
 • Pass på at alle leverer inn bøssene
 • Avtal med Nasjonalforeningen for folkehelsen om hvordan dere ordner med telling og innlevering av pengene.
Trenger de som skal gå med bøsse en liten «peptalk» før de går
 • Motivasjon
 • Kanskje de trenger et manus for hva de skal si?
 • Hva sier vi hvis folk sier at de ikke har kontanter?
 • Kanskje dere kan gjøre noe hyggelig når dere kommer tilbake? Pizza og brus?
Vil dere takke folk som har gitt på bøsser eller SMS/Vipps
 • Kanskje dere får lokalavisen til å takke alle som var med å støtte Demensaksjonen?

Kvalitetssikret

Nasjonalforeningen for folkehelsen er medlem av innsamlingskontrollen. Elever som deltar i Demensaksjonen, vil bli utstyrt med ID-merker, vester og bøsser med forsegling. 

Ressurser

Om Demensaksjonen og bøsseinnsamling (PowerPoint-presentasjon).

Registreringsskjema for bøssebærere. (Excel-ark)

Forslag til pressemelding (Word)

Medieråd  (Word)

De fem temaene:

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon