Innsats for andre

Tema 4: Aksjon!

Nå er det tid for action: Demensaksjonen 2017 gjennomføres (aller helst) en gang i løpet av uke 38.

De fem temaene:

  1. Om frivillighet
  2. Om sykdommen demens
  3. Planlegging av Demensaksjonen
  4. Aksjonsuke
  5. Evaluering og presentasjon

Hvor mye tid dere bruker vil variere mye. Det er bedre å forberede elevene på en lang økt med bøssene og opptelling, og bli tidligere ferdig enn planlagt, enn omvendt.

Tema: Praktisk gjennomføring av bøsseaksjonen

Alzheimerdagen er 21. september. Det kommer til å være nasjonal oppmerksomhet om demens og Demensaksjonen i uke 38, og vi anbefaler å legge aktivitetene til denne uken.

  • gjennomføre planlagte tiltak
  • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
Aktuelle kompetansemål fra læreplanen i Innsats for andre

Denne uken gjennomføres alt dere har planlagt på forhånd. Arbeidet må kanskje foregå på kveldstid eller i helga, når folk flest er tilstede i hjemmene sine. Noen skoler velger å gi elevene avspasering for innsatsen som foregår etter skoletid.

Hvis dere vil, kan dere sørge for å ta bilder som kan brukes til å få medieomtale om aksjonen dette året, eller som kan brukes i presseomtale neste år. Husk på reglene for publisering av bilder. (lenke til Datatilsynet).

Etter aksjonen er det en del ting dere må huske på, derfor kommer den informasjonen allerede nå:

Gjennomføre bøsseaksjon alene?

Skoler som skal ha innsamlingsaksjon og som IKKE er knyttet opp til et av Nasjonalforeningens lokallag ordner oppgjøret selv på denne måten:

Bruk dette oppgjørsskjemaet

Ved opptelling er det viktig at det er to voksne til stede som signerer på skjemaet.
Dere trekker fra 15 % provisjon til skolen/klassen og setter resten inn i bank på det kontonummeret som er oppgitt på oppgjørsskjemaet.
Det er lurt å avtale med den lokale banken i god tid før aksjonen om hvordan dere skal levere pengene. Det er ikke alle filialer som har en tellemaskin.

Retur av bøsser og vester:

Avtal med Nasjonalforeningens fylkeskontor om hvordan materiellet skal returneres.
Her finner du fylkeskontorene.

Tusen takk!