Innsats for andre

Tema 5: Evaluering og presentasjon

De fem temaene:

  1. Om frivillighet
  2. Om sykdommen demens
  3. Planlegging av Demensaksjonen
  4. Aksjonsuke
  5. Evaluering og presentasjon

 

Tema: Evaluering og presentasjon av den lokale Demensaksjonen

Omfang ca 90 minutter.

Æres den som æres bør. Hvis dere ikke allerede har gjort det, kan dere kose dere med å snakke om hva innsamlingspengene skal gå til. Og ikke minst, hva klassen vil at de velfortjente 15 prosentene av innsamlingsbeløpet skal gå til.

Kontakt gjerne lokalpressen og fortell om resultatene deres og hva dere har lært! Dette er ofte godt stoff for lokalavisa eller lokalradioen. Dette er også en fin anledning for dere til å takke alle de som har gitt til aksjonen deres.

  • presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører
Aktuelt kompetansemål fra læreplanen i Innsats for andre

Evaluer Demensaksjonen etter de kriteriene dere bestemte dere for i planleggingsøkta.

Elevene kan gjerne vurdere sin egen innsats under planleggingen og gjennomføringen av Demensaksjonen.

Er det noe som overrasket dere positivt? Er det noe som overrasket dere negativt?

Vær stolte over det dere har gjort!

TAKK for innsatsen!

Valgfaget Innsats for andre legger til rette for at ungdomsskoleelever skal  lære mer om frivillig arbeid. Det synes vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen er en flott mulighet.

Lisbet Rugtvedt Generalsekretær