Til hovedinnhold
Støtt oss

Tilbud og aktiviteter

Søk forskningsmidler

Hvert år tildeler vi midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Neste utlysning åpner 1. juni 2022 med søknadsfrist 1. september 2022.

Se søknadsportal og prosjektbibliotek for oversikt over forskningsprosjektene vi allerede har støttet.

For spørsmål, kontakt oss på e-post
forskning@nasjonalforeningen.no

Søknader gjennom Stiftelsen Dam

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam

Forskning og helseprosjekter, Stiftelsen Dam

Ønsker du å inngå et samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen om en forskning- eller helsesøknad til Stiftelsen Dam? Send e-post til dam@nasjonalforeningen.no.

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere, bidrar vi til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2021 støtter vi til sammen 59 forskningsprosjekter.

  • Siden 1959 har vi bidratt med over en milliard kroner til hjerte- og karforskning.
  • Siden 2001 har vi bidratt med over 150 millioner til demensforskning.

Les mer om hvordan vi bidrar til forskning og hvilke prosjekter som har fått støtte.