Til hovedinnhold
Støtt oss

Innsats for andre

Innsats for mennesker med demens - få en brakstart på skoleåret!

Med undervisningsopplegget til Nasjonalforeningen for folkehelsen får elevene et kræsjkurs i frivillighet og får være med å bidra til en viktig sak som angår mange.

Undervisningsopplegget er fleksibelt og dere kan avslutte i løpet av noen få uker og bruke resten av året til andre prosjekter. Opplegget vil i løpet av sommeren bli oppdatert i tråd med nye lærerplaner for 2020.

Mange ungdommer har besteforeldre eller oldeforeldre med demens

I dag er det 78 000 mennesker i Norge med alzheimer eller en annen demenssykdom.  Dette er et nøkternt anslag og antallet er sannsynligvis høyere.  Det betyr at svært mange har en med demens i sin nære familie. 

Nasjonalforeningen for folkehelsens undervisningsopplegg egner seg godt til oppstart av faget Innsats for andre. Gjennom de første undervisningsukene om høsten får elevene oppgaver som gjør at de er innom alle kompetansemålene i faget.

Victoria Frelsøy, ung pårørende

Noen ungdommer har foreldre med demens

Victoria Frelsøys pappa fikk alzheimer da hun gikk på ungdomsskolen. Det gjorde livet hennes svært vanskelig, og hun følte seg veldig alene. 

Victoria er i dag frivillig likeperson i Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Det betyr at andre unge i samme situasjon kan snakke med henne om det å ha en far eller mor med demens. Victoria har fortsatt som likeperson etter at pappaen hennes døde i fjor.

La elevene dine lære mer om frivillighet med vårt undervisningsopplegg.

Samarbeid med frivillige

Nasjonalforeningen for folkehelsen har ca. 450 lokallag over hele landet.  Mange skoler med valgfaget Innsats for andre har hatt godt samarbeid med dem.

Lokallaget hjelper til med materiell og foredragsholdere.  Det elevene ofte husker best, er besøk fra en pårørende til en med demens.  Mange i lokallaget er selv pårørende.

Ansatte ved våre fylkeskontorer hjelper dere med å kontakte aktuelle lokallag.

Ine Berg, lærer ved Vanse ungdomsskole

Spennende og engasjerende tema å undervise i

Ine Berg er lærer ved Vanse ungdomsskole i Agder. Hun opplever at de aller fleste kjenner noen eller har familie som har opplevd demens.

- Det var derfor et spennende tema å undervise og prate om. Jeg opplevde at mange delte egne erfaringer og var nysgjerrige på temaet. Undervisningsopplegget fra Nasjonalforeningen for folkehelsen var veldig greit å bruke. Det var en god blanding av fakta og fengende videosnutter.

Hun lærte selv en del fakta om demens, siden hun ikke hadde en veldig inngående kunnskap om temaet på forhånd.

- Det jeg ellers satte mest pris på med opplegget var selve innsamlingsaksjonen med inspirasjonsbesøk fra dere og fra lokal demensforening. Det var gøy å se iveren til elevene og hvordan de gikk inn for dette med stort engasjement, forteller hun.

Topp filmer om demens for barn og unge i undervisningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått en avtale med Europa-film om visningen av to barne- og ungdomsfilmer med demens som tema. Filmene har også et studieark med arbeidsoppgaver og spørsmål knyttet til filmene og demens. Filmene kan settes opp som skolekino eller sees digitalt på egnet plattform.

Det er vanlig pris som for skolekino 60 – 75 kroner per elev og gratis for ledsagende lærer. Dette gjelder både kinobesøk og digital visning.

Informasjon om filmer til undervisningen

Nyttige lenker