Trimtilbud

Oslo

Vinderen helselag: Gågruppe 60+ med 40-60 deltagere, hver tirsdag året rundt. Starter på Midtstuen kl. 10:30 og går bomveien opp. Underveis er det to ganger lagt inn gymnastikk. Tilbake på Midtstuen kl. 12:00. Kontaktperson: Jon Skauan, tlf.: 920 14 491 e-post: jon@skauan.no  

Turgruppen «Den gyldne spaserstokk» går hver onsdag kl. 10:30 -
2-4 timers tur. Påmelding ved fremmøte på Vinderen seniorsenter.
For informasjon om turmål, kontakt Anna Gran-Henriksen,
tlf. 993 27 496

Bygdøy helselag: Gågruppe på seniorsenteret hver onsdag kl. 12:30. Om vinteren «Inn på tur» ellers «ut på tur». Start ved Bygdøhus. Kontaktperson Bente Johansen (tlf: 984 22 644/22 54 19 90, epost: bent-jo4@online.no)

Grünerløkka helselag: Gågrupper, mandager kl.11:00. Starter ved seniorsenteret i Thv. Meyersgate og går til forskjellige steder. Sist til Grefsen og ned langs Akerselva. Kontaktperson Knut Nordskog (tlf: 928 46 957, epost: gr.helselag@gmail.com).