Trimtilbud

Østfold

Fredrikstad

Fredrikstad demensforening: Gå-gruppe/TorsdagsTur for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende eller turvenner. Vi møtes hver torsdag kl. 11.00 ved Cafe Magenta, Toldbogt. 105 i Gamlebyen(helt syd ved bastion 5) Ingen påmelding, bare møt opp. Turen tar ca. 1 time og etterpå har vi sosialt samvær på Magenta. Ikke værforbehold. Mosjon er sunt for alle. Har du lyst til å være en turvenn, så si ifra. Kontaktperson Greta Andersen (mob. 91667360, epost greande2@online.no)

Onsøy helselag: Gågruppe på lagets Folkesti i Skogland. Kontaktperson Berit A. Sundet (tfl: 958 68 287, epost: beansu1@live.no).

Moss

Moss og omegn demensforening: Gå/turgruppe for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende eller aktivitetsvenner. Fra høsten 2015 hver tirsdag kl. 11.00 på Alby på Jeløya. Turen varer en times tid, deretter sosialt samvær. Kontaktperson Eva Jensen (tlf: 951 72 069, epost: ev-jen@online.no).

Trøgstad

Trøgstad og Båstad helselag: Gågruppe i Trøgstad, hver mandag kl. 19:00 fra Trøgstad ungdomsskole. Kontaktperson Jorunn S. Strønes (tlf: 907 75 376, epost: jstroen@online.no)