Til hovedinnhold
Støtt oss

Demens

Universell utforming

Universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig.

Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for at personer med demens skal kunne fortsette å leve videre uten store endringer, selv etter en diagnose.

Universell utforming er et viktig mål i dette, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, og ikke omvendt. Er det noe som hindrer den enkelte å delta, så er det samfunnet det er noe galt med, og ikke personen med demens.

På denne siden finner du pdf av arbeidsboken som gir eksempler på utfordringene som kan møte en person med demens. Sjekklisten kan printes ut og tas med på en tur i lokalmiljøet for å se om din kommune er tilrettelagt for personer med demens.

Verktøy

En arbeidsbok i universell utforming

Sjekkliste for universell utforming

Huskeliste om universell utforming 

Rapportskjema for universell utforming

Filmer

Tilrettelegging av demensvennlige omgivelser

Veien og gulvet vi går på

Bruk av kontraster og farger

Bruk av skilt

Lys og lysforhold

Orden og ryddighet

Enkel og brukervennlig teknologi

Gjenkjennelighet