Demens

Hva er demens?

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er at hukommelsen blir dårligere, problemer med språket, og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Demenssykdom har flere symptomer enn hukommelsesproblemer. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.  Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig del av det å bli eldre. 

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag mellom kl. 9 og 15.

23 12 00 40 E-post

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 000 er nær pårørende til en med demenssykdom. 

Ulike typer demens

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen. De aller fleste demenssykdommene utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere. Her kan du lese mer om ulike typer demenssykdommer.

Altfor mange som har demens mangler diagnose. Diagnose er viktig både for å utelukke annen sykdom, og for å få et best mulig tilrettelagt pleie- og omsorsgtilbud fra kommunen. Dessuten er det viktig å få en diagnose for å kunne planlegge for fremtiden, og for å få de tjenestene det blir behov for.

I dag finnes det ingen kur mot demens, men det er mye som kan gjøres for å leve best mulig med sykdommen. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for bedre helse- og omsorgstjenester, et mer demensvennlig samfunn og vi finansierer forskning som kan løse demensgåten.