Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning 

Det eneste jeg ønsker meg til jul...

... er at mamma husker hva jeg heter. Og en kur. Slik at vi en vakker dag kan si at vi har glemt demens. Gi din støtte til demensforskningen!

Klikk her