Forebygging

Alkohol

Alkohol har sammenheng med helse. Dersom du ønsker å drikke alkohol, er det klokt å drikke lite.

Alkohol og demens

Et høyt forbruk av alkohol er skadelig for hjernen, og alkoholmisbruk kan i noen tilfeller føre til demens, såkalt alkoholisk demens. Som med Alzheimer kan du ikke bli frisk av sykdommen, men ulikt Alzheimer kan utviklingen av demenssymptomene stoppe ved totalavhold.

Et lavt forbruk er forbundet med nedsatt risiko for å få demens. Sammenhengen og forebyggingspotensialet er likevel for usikkert til at man kan anbefale å drikke alkohol for å forebygge demens. Rødvin er det man har sett er mest egnet til å forebygge demens, men siden rødvinsdrikkere også ofte lever sunnere, er mer sosiale og har høyere utdanning, så vet man ikke om det er livsstilen generelt, eller rødvinen, som virker forebyggende.

Få råd fra fagfolk om hjerte- og karsykdommer

Hjertelinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg.

23 12 00 50 E-post

Alkohol og hjerte- og karsykdommer

Å drikke for mye alkohol kan blant annet føre til høyt blodtrykk, rytmeforstyrrelser, hjertesvikt og hjerneblødning.

Som med demens har vi begrenset kunnskap om helsefordeler av alkohol på hjerte- og karsykdommer. Vi anbefaler deg derfor generelt til å være måteholden med alkohol.

Hvor mye kan jeg drikke?

Norske helsemyndigheter anbefaler å begrense alkoholinntaket til høyst:

  • For menn: 1-2 enheter per dag
  • For kvinner: 1/2 -1 enhet per dag

En enhet alkohol tilsvarer:

  • 120 ml vin
  • 300 ml øl
  • 4 cl brennevin

Forskjellen på kvinner og menn skyldes ulik kroppsvekt og ulik vekt av leveren.

Alkohol inneholder mange kalorier og tilfører ikke kroppen noen nyttige næringsstoffer.