Tilbud og aktiviteter

Et mer demensvennlig samfunn

Målsettingen i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn er at mennesker med demens skal kunne delta i samfunnet og ha et aktivt liv så lenge som mulig.

Demensvennlig samfunn logoMennesker med demens kan få en enklere og mer aktiv hverdag hvis vi alle er litt mer oppmerksomme, har litt mer kunnskap og kan bidra litt oftere med en hjelpende hånd.

Felles for mange med demens er at de er fysisk friske når de får en hjernesykdom, slik som f.eks. Alzheimers sykdom. De går fra en tilværelse med selvstendighet og aktivitet til å få økende problemer med å klare seg alene.

Mennesker med demens trenger ikke bare gode omsorgstjenester og pleie. De trenger også å få hjelp til å leve selvstendig, være trygge når de er ute, gjør ærender eller går tur. Mange kan trenge en hjelpende hånd når det er vanskelig å orientere seg.

Derfor kan alle deler av samfunnet bidra til at flere kan leve best mulig med demens, ikke bare helsesektoren. Vi oppfordrer alle kommuner til å sette i gang arbeid med å bli mer demensvennlige.

Innlogging for kommuner som er med i kampanjen

Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer din kommune til å være med på å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Se hvilke kommuner som allerede er med. 

Les mer om hva kommunen din kan gjøre

Nå er over 70 kommuner med. Moss kommune var blant de første som tok oppfordringen, og har satt seg klare mål for et mer demensvennlig samfunn. Et av tiltakene har vært å samarbeide med det største kjøpesenteret i byen om skolering og bevisstgjøring av de ansatte der.

Her kan du lese hva Moss har fått til så langt.

Over 77 000 mennesker i Norge har demens og minst 40 000 bor i sine egne hjem. I årene som kommer vil stadig flere få demens. Det vil bli et stort behov for å avmystifisere sykdommen og bygge ned samfunnsskapte barrierer.

Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

  • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter.
  • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.