Tilbud og aktiviteter

Få et mer demensvennlig samfunn i din kommune!

Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle er berørt av denne sykdommen.

Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje retter seg mot ansatte i privat og offentlig sevicenæring. Kurset tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til personer med demens. 

  • Kommunen oppretter en arbeidsgruppe som jobber med kampanjen lokalt. 
  • Arbeidsgruppa holder kurs for ansatte i privat og offentlig servicenæring i sin kommune. 
  • Kurset, og kursmateriell, er gratis for kommuner som er med.

Innlogging for kommuner som er med i kampanjen

Allerede er over 80 kommuner med i samarbeidet.

"Det var et godt opplegg. Til og med de som var litt skeptiske til å delta på kurset var positive i etterkant. Jeg håper alle som jobber innen servicenæringa får tatt dette kurset" Hans Os, Sandane taxi - Gloppen