Forskning

Demensforskningsprisen

Demensforskningsprisen deles hvert år ut til en forsker som har utmerket seg innen demensforskning.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet og motivere til satsning på demensforskning.  Hvert år deler vi derfor ut Demensforskningsprisen. Prisen ble utdelt første gang i 2016.

Hvem kan motta Demensforskningsprisen?

  1. En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater, og gjennom disse økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling av demenssykdom. Dette kan være enten grunnforskning, klinisk forskning eller omsorgsforskning.
  2. En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt, og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid til inspirasjon for andre forskere. Dette kan være enten innen grunnforskning, klinisk forskning eller omsorgsforskning.
  3. En forsker som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden kan innta en sentral rolle i demensforskningen i Norge.

Demensforskningsprisen har blitt tildelt 

2017: Professor Tormod Fladby, professor i nevrologi, overlege og demensforsker ved Ahus.

2016: Professor Dag Årsland, forskningssjef ved Sesam — Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Stavanger.

Demensforskningsprisen består av et beløp på 200 000 og et grafisk blad. Prisbeløpet skal brukes til forskningsrelatert arbeid.

Rådet for demens avgjør tildeling etter innstilling fra en priskomite. Vurderingen av kandidater er konfidensiell.

Kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer, men det er ikke anledning til å fremme sitt eget kandidatur. Tillitsvalgte i Nasjonalforeningen for folkehelsen kan heller ikke motta prisen mens de innehar verv.

For mer informasjon, kontakt:
Forskningsleder Anne Rita Øksengård
e-post: anok@nasjonalforeningen.no'
tlf:  48 10 21 33

Nominasjonsskjema med vedlegg sendes:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Att: Anne Rita Øksengård
Postboks 7139 Majorstua
0307 Oslo

Eller e-post: anok@nasjonalforeningen.no