Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning 

 


Vi gir råd om sunne levevaner

Forebygging

Interesseorganisasjon for personer med demens og pårørende

600 000 mennesker i Norge har en hjerte- og karsykdom

30 000 medlemmer, 157 demensforeninger og 355 helselag driver lokalt arbeid over hele landet

Over 100 000 givere bidrar til livsviktig forskning

Du kan bidra til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer

Forskning