Til hovedinnhold
Støtt oss

Frivilligskrinet

Ofte stilte spørsmål

Skal jeg betale for egen kaffe/billetter?

Det skal ikke koste noe å være aktivitetsvenn. Dersom aktiviteten du og din venn gjør har en kostnad (kinobillett, fotballkamp, konsert e.l.) skal dette betales av den som har en aktivitetsvenn/pårørende. Det er viktig og fint om dette avklares før dere begynner relasjonen, for eksempel ved første møte. Dersom noen er med deg på et slikt møte, for eksempel din kontaktperson, kan denne personen ta det opp.

Det er laget et skjema som kan gjøre det enklere å samle opp de utgiftene du har. Husk å spar på kvitteringer.

Her er noen forslag til hvordan refundering av utgifter kan løses:

  1. Ta vare på kvitteringen for utlegget, merk den med ditt kontonummer, og lever den til den du er aktivitetsvenn for/pårørende fortløpende
  2. Ta vare på alle kvitteringer, og benytt utleggsskjema, lever det til den du er aktivitetsvenn for/pårørende for eksempel én gang i måneden
  3. Ta vare på alle kvitteringer, og send de som MMS fortløpende til den du er aktivitetsvenn for/pårørende. Overføringen kan gjøres gjennom Vipps/Vipps krav

Dersom du bruker egen bil til og fra aktiviteten anbefaler vi at kjøreutgiftene også dekkes av den du er aktivitetsvenn for/pårørende. Sørg for å finne ut av hvordan dette løses i praksis på første møte.

Ved første møte kan du for eksempel si: «Nasjonalforeningen for folkehelsen har retningslinjer på at det er personen som har en aktivitetsvenn som skal betale for aktivitetene vi gjør sammen. Jeg kan for eksempel samle opp utgiftene i et skjema og levere til deg hver måned med kvitteringer?»

Til toppen

 

Hva betyr taushetsløftet? 

Taushetsløfte er et etisk løfte som handler om tillit og trygghet. Som frivillig kan du få innsikt i, og kunnskap om, personlige forhold som gjelder den du er aktivitetsvenn for.

Den du er aktivitetsvenn for og dens pårørende skal føle seg trygge på at du har et bevisst forhold til din rolle, og at personlige forhold ikke skal bli kjent for uvedkommende. Alle som er aktivitetsvenner skriver under på taushetsløftet. Taushetsløfte gjelder også på nett og i sosiale medier, så man skal være bevisst på å ikke dele ting her som kan gi andre informasjon om den du er aktivitetsvenn for.

Taushetsløfte gjelder også i tiden etter at du har vært aktivitetsvenn. 

Til toppen

 

Kan jeg være frivillig hvis jeg er arbeidsledig?

Dersom du er arbeidsledig kan du engasjere deg frivillig uten å måtte registrere dette på meldekortet. Sjekk denne linken  for unntakene rundt frivillighetsarbeid. Regelen som gjelder er at du på meldekortet skal føre «aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt.» Du skal altså ikke føre opp blant annet: «Ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre. Eller: «Arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse».

Har du andre spørsmål ta kontakt med din kontaktperson, eller skriv til aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no

Til toppen

Er jeg forsikret som aktivitetsvenn?

Nasjonalforeningen har en ulykkeforsikring som dekker frivillige akivitetsvenner i forbindelse med aktivitet. Du er automatisk inkludert i forsikringen om du er registrert av din kontaktperson i vårt datasystem. For mer informasjon ta kontakt med din kontaktperson. 

Til toppen