Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning 

Gi en julegave

Støtt hjerneforskningen på Alzheimer og annen demens.

Gi en julegave her