Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning 

Vi skal finne en kur!

Støtt forskningen på Alzheimer og annen demens.

Gi her