Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning 

Gjør en forskjell som aktivitetsvenn

Mange som får demens føler seg ensomme. Hverdagen og vanlige aktiviteter kan bli vanskeligere å gjennomføre.

Bli aktivitetsvenn