Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Vi er Miljøfyrtårn

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Å være Miljøfyrtårn-sertifisert betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen

  • arbeidsmiljø
  • avfall/ombruk
  • energi
  • innkjøp og transport

Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Les: Innrapportering for 2022 (pdf)

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

I vår virksomhet skal vi arbeide kontinuerlig med å minimalisere vår miljøpåvirkning, samt iverksette tiltak for å forhindre belastninger på ytre miljø. Miljøspørsmål skal alltid prioriteres i alle ledd i vår virksomhet og er en del av vår miljøledelsesstrategi. Vi skal ha høy miljøstandard på alle aktiviteter innad i bedriften, som skal oppnås ved valg av miljøvennlige produkter, driftsmidler og løsninger. Vi skal stille de samme krav til underleverandører som til egen virksomhet. Alle ansatte i vår virksomhet forventes å følge retningslinjene, og vår miljøpolicy skal gjenspeile seg i alle våre handlinger, internt, så vel som overfor medlemmer/givere, leverandører og samarbeidspartnere. I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Våre ansatte skal ha tilgang til best mulig vilkår, og begrense psykisk og fysisk press i deres arbeid i størst mulig grad. Ansatte må kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon.