Om oss

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

  1. Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier

  2. Sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen

  3. Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerte- og karråd

  4. Nasjonalforeningen for folkehelsens råd for demens

  5. Internasjonalt samarbeid

  6. Årsmeldinger

  7. Nasjonalforeningen for folkehelsens historie