Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Demensforskningsprisen

Demensforskningsprisen deles ut hvert år til en forsker som har utmerket seg innen demensfeltet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet og motivere til satsning på demensforskning. Hvert år deler vi derfor ut Demensforskningsprisen. Prisen ble utdelt første gang i 2016.

Hvem kan motta Demensforskningsprisen?

  • En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som har bidratt til økt kunnskapsgrunnlag om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.
  • En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt, og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som eksempel for andre.
  • En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i Norge.

Demensforskningsprisen består av et beløp på 200 000 og et grafisk blad. Prisbeløpet skal brukes til forskningsrelatert arbeid.

Mer informasjon om kriteriene (pdf).

Mottakere av Demensforskningsprisen

2024 Professor Ingvild Saltvedt

2023 Førsteamanuensis Evandro Fei Fang

2022 Professor Bettina Husebø

2021 Professor Ole A. Andreassen

2020 Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, ved professorene Anders Fjell og Kristine Walhovd

2019 Professor emeritus Knut Engedal

2018 Professor Geir Selbæk

2017 Professor Tormod Fladby

2016 Professor Dag Årsland

Saksgang

  • Forslag til kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer. Nominasjonen skal fremmes via standardisert skjema (docx).
  • Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningsstyre vurderer nominasjonene og innstiller til Rådet for demens som avgjør tildelingen.
  • Nominasjoner og vurdering av kandidater behandles konfidensielt.
  • Demensforskningsprisen deles ut i april under tilstelningen Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser.

Tillitsvalgte i Nasjonalforeningen for folkehelsen kan ikke motta prisen mens de innehar verv.

Nominasjonsskjema sendes til dist@nasjonalforeningen.no.

For mer informasjon, kontakt:
Forskningsleder Anne Rita Øksengård, anok@nasjonalforeningen.no, 48 10 21 33 eller Forskningskoordinator Ditte Staldgaard, dist@nasjonalforeningen.no, 92 55 35 45