Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Demensforskningsprisen

Demensforskningsprisen deles ut hvert år til en forsker som har utmerket seg innen demensfeltet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet og motivere til satsning på demensforskning. Hvert år deler vi derfor ut Demensforskningsprisen. Prisen ble utdelt første gang i 2016.

Hvem kan motta Demensforskningsprisen?

  • En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som har bidratt til økt kunnskapsgrunnlag om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.
  • En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt, og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som eksempel for andre.
  • En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i Norge.

Demensforskningsprisen består av et beløp på 200 000 og et grafisk blad. Prisbeløpet skal brukes til forskningsrelatert arbeid.

Mer informasjon om kriteriene (pdf).

Mottakere av Demensforskningsprisen:

2023 Førsteamanuensis Evandro Fei Fang
2022 Professor Bettina Husebø
2021 Professor Ole A. Andreassen
2020 Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, ved professorene Anders Fjell og Kristine Walhovd
2019 Professor emeritus Knut Engedal
2018 Professor Geir Selbæk
2017 Professor Tormod Fladby
2016 Professor Dag Årsland

Saksgang

  • Forslag til kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer. Nominasjonen skal fremmes via standardisert skjema (docx).
  • Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningsstyre vurderer nominasjonene og innstiller til Rådet for demens som avgjør tildelingen.
  • Nominasjoner og vurdering av kandidater behandles konfidensielt.
  • Demensforskningsprisen deles ut i april under tilstelningen Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser.

Tillitsvalgte i Nasjonalforeningen for folkehelsen kan ikke motta prisen mens de innehar verv.

Nominasjonsskjema sendes til dist@nasjonalforeningen.no.

For mer informasjon, kontakt:
Forskningsleder Anne Rita Øksengård, anok@nasjonalforeningen.no, 48 10 21 33 eller Forskningskoordinator Ditte Staldgaard, dist@nasjonalforeningen.no, 92 55 35 45