Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bli medlem

Nasjonalforeningen for folkehelsen har nærmere 30 000 medlemmer. De fleste er med i et av våre lokallag, helselag eller demensforening. Kontingenten er 350 kroner per år, men melder du deg inn nå er det halv pris, 175 kroner, ut 2018.

Hva slags medlemskap ønsker du?
Hva heter du?
Hvor bor du?
Hvor mange familiemedlemmer vil du melde inn?
Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7
Hvordan kan vi nå deg?
Hvilket lokallag vil du være medlem av? (Ikke obligatorisk)
Betaling