Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bli medlem

Nå kan du bli medlem til halv pris ut året. Nasjonalforeningen for folkehelsen har 27 000 medlemme i over 450 helselag og demensforeninger over hele landet. Bli med på laget for bedre folkehelse og bedre demensomsorg!

Hva slags medlemskap ønsker du?
Hva heter du?
Hvor bor du?
Hvor mange familiemedlemmer vil du melde inn?
Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7
Hvordan kan vi nå deg?
Hvilket lokallag vil du være medlem av? (Ikke obligatorisk)
Betaling