Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bli medlem

Nasjonalforeningen for folkehelsen har nærmere 30 000 medlemmer. De fleste er med i et av våre lokallag, helselag eller demensforening.

Hva slags medlemskap ønsker du?
Hva heter du?
Hvor bor du?
Hvor mange familiemedlemmer vil du melde inn?
Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7
Hvordan kan vi nå deg?
Hvilket lokallag vil du være medlem av? (Ikke obligatorisk)
Betaling