Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bli medlem

Bli med på laget for bedre folkehelse, støtte til forskning på hjerte- og karsykdom og demens, og en bedre demensomsorg!

Hva slags medlemskap ønsker du?
Hva heter du?
Hvor bor du?
Hvor mange familiemedlemmer vil du melde inn?
Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7
Hvordan kan vi nå deg?
Hvilket lokallag vil du være medlem av? (Ikke obligatorisk)
Betaling