Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bli medlem

Nasjonalforeningen for folkehelsen har nærmere 30 000 medlemmer. De fleste er med i et av våre lokallag, helselag eller demensforening. Kontingenten er 350 kroner per år. Nå er det vervekampanje med halv pris ut 2018. Vi gjør oppmerksom på at medlemskontigenten IKKE kan betales via Vipps.

Hva slags medlemskap ønsker du?
Hva heter du?
Hvor bor du?
Hvor mange familiemedlemmer vil du melde inn?
Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7
Hvordan kan vi nå deg?
Hvilket lokallag vil du være medlem av?
Betaling

Vi gjør oppmerksom på at medlemskontigenten IKKE kan betales via Vipps.