Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bli medlem

Bli med på folkehelselaget. Halv pris ut året! Kontingenten er 350 kroner per år, og 175 om du melder deg inn nå.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har nærmere 30 000 medlemmer. De fleste er med i et av våre lokallag, helselag eller demensforening.

Hva slags medlemskap ønsker du?
Hva heter du?
Hvor bor du?
Hvor mange familiemedlemmer vil du melde inn?
Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7
Hvordan kan vi nå deg?
Hvilket lokallag vil du være medlem av? (Ikke obligatorisk)
Betaling