Til hovedinnhold
Støtt oss

Bli medlem

Bli med i helselaget

I helselaget får du mulighet til å engasjere deg i helsefremmende aktiviteter. Du bidrar til å bedre folkehelsen i ditt nærmiljø. God folkehelse skaper vi sammen!

Å være opptatt av folkehelse, er å være opptatt av at vi alle skal ha gode, friske og meningsfylte liv. Og det er nettopp det som er drivkraften for arbeidet og engasjementet hos alle medlemmer i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hva slags medlemskap ønsker du?

Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7

Våre helselag finnes over hele landet. Mange av lokallagene har tilbud om mosjon, helseinformasjon og aktiviteter. Dette bidrar til bedre livskvalitet, gir ny kunnskap og forebygger ensomhet og isolasjon.

Helselagene driver praktisk folkehelsearbeid, og har møteplasser i nærmiljøet, der trivsel og samvær er det viktigste. Samhold mellom mennesker i nærmiljøet er viktig for folkehelsen.

Bli medlem

God helse handler blant annet om trivsel og gode opplevelser i hverdagen.

Det handler om fellesskap. Å kunne gjøre noe sammen med andre. Å ha aktiviteter og møteplasser som gir glede og trygghet. Å oppleve samhold og vennskap. Å kunne påvirke samfunnsutviklingen slik at det blir enklere for alle å ha en god helse.

Bli med og bidra til bedre folkehelse i ditt nærmiljø!  

Over 100 år med folkehelse

Ikke alle tenker over at det er folkehelsearbeid å gå på tur sammen. Ikke alle definerer det å arrangere basar, starte en strikkeklubb, drive grupper for pårørende til mennesker med demens, eller gå med bøsse under demensaksjonen, som folkehelsearbeid. Men det er det.

Ensomhet, utenforskap, manglende integrering, pårørende som sliter, at vi sitter for mye stille - aldette kan bidra til dårlig folkehelse. Det er her alle frivillige i Nasjonalforeningen for folkehelsen spiller en livsviktig rolle. Motivasjonen for alt vi gjør, er ønsket om å bidra positivt til felleskapet og motvirke alt som er negativt for folkehelsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør en innsats både nasjonalt og lokalt. Vi sprer helseinformasjon, finansierer forskning, og jobber for at politiske beslutninger skal bidra til bedre helse.

Ved å bli medlem bidrar du til at flere kan delta i fellesskapet for bedre folkehelse og å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.