Til hovedinnhold
Støtt oss

Bli medlem

Bli med i demensforeningen

Over 100 000 mennesker i Norge har demens, og 10 000 får sykdommen hvert år. I våre demensforeninger kan både pårørende og demenssyke møte andre i samme situasjon.

Våre lokallag arbeider helsepolitisk for bedre demensomsorg i kommunen, arrangerer aktiviteter og samtalegrupper.

Det er nyttig å dele erfaringer, og høre hvordan andre løser sine utfordringer. Det er en trygghet å vite at du ikke er alene i en slik situasjon. Å få demens endrer livet fullstendig for mange. Vi vet at noe av det vi kan gjøre for å bedre livet til dem som har demens, er å hjelpe menneskene rundt dem med å takle hverdagen og utfordringene best mulig.

Bli medlem!

Hva slags medlemskap ønsker du?

Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4
Familiemedlem 5
Familiemedlem 6
Familiemedlem 7

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Økt åpenhet og forståelse er viktig. Demens er en sykdom, det er noe du har og ikke noe du er. Kunnskap om sykdommen gjør det kan

skje også litt lettere å leve med den. Demens er en sykdom som kan ramme hvem som helst av oss, eller noen som står oss nær. Det gjør det samtidig til en sykdom som angår oss alle. Vi kan alle bidra. Det handler om å bry seg. Det er mulig å ha et godt liv med demens, og det blir enklere når en får god hjelp. Derfor har vi opplæring av aktivitetsvenner og likepersoner, vi arbeider helsepolitisk og arrangerer kampanjen for et mer demensvennlig samfunn.

Bare forskning kan stoppe demens

Ennå finnes det ingen behandling som helbreder demens. Forskningen har svart på noen av spørsmålene, men vi trenger mer kunnskap. Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar til forskning med innsamlede midler, og vi arbeider for at myndighetene skal styrke forskningen på demens.

Med innsamlede midler finansierer vi Demensforskningsprogrammet, som skal øke kunnskapen om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostisering og behandlingsmuligheter. Vårt mål er at færre skal rammes, og at personer med demens og pårørende kan leve best mulig med sykdommen.

Hvorfor skal du bli medlem?

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for mennesker med demens og pårørende. Er vi mange, er det lettere å få innflytelse på helsepolitikken.  Vi arbeider for økt livskvalitet for den enkelte, og for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Vi arbeider for:

  • økt satsing på forebygging av demens
  • diagnose til rett tid
  • god og tilpasset oppfølging etter diagnose
  • demensteam eller demenskoordinator i alle kommuner
  • dagaktivitetstilbud til alle som trenger det
  • tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i sykehjem
  • et skikkelig løft for forskning på demens.