Om Nasjonalforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsens råd for demens

  • Knut Engedal, leder
  • Wenche Frogn Sellæg, nestleder
  • Roy Samuelsen
  • Kari Eiken Espedal
  • Merete J. Dale
  • Erling Bonde