Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Etiske retningslinjer for Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon. Organisasjonen arbeider med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider med aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydning for folkehelsen. 

Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid skal komme til syne gjennom omsorg, solidaritet, trivsel og kunnskap. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsåpen. Mangfold og inkludering er viktig i organisasjonens arbeid.  

De etiske retningslinjene skal verne om våre formål og verdier. For å kunne uføre samfunnsoppdraget vårt, er tillit og et godt omdømme i befolkningen nødvendig.  

Alle privatpersoner kan gi gaver til Nasjonalforeningen, og vi tar imot gaver med stor respekt og takknemlighet. Nasjonalforeningen for folkehelsen følger Innsamlingskontrollens og Norges Innsamlingsråds retningslinjer. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal være troverdig i bruk av personlige historier og utvise varsomhet og respekt for de som stiller opp. Som interesseorganisasjon for personer med demens har vi et særlig ansvar for å bidra til at synliggjøring av demenssyke gjøres med verdighet, på den enkeltes premisser, og med sikkerhet for at den som omtales eller avbildes ville ønske dette. 

Vår personvernerklæring redegjør for vår etterfølgelse av Personopplysningsloven. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal være uavhengig av og ikke motta bidrag med føringer som er i strid med våre mål som kan reise tvil om foreningens uavhengighet.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal ikke inngå samarbeid med virksomheter eller konsern/gruppe som vi ikke ønsker å identifisere oss med.   

Investeringer og finansforvaltning følger «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utenlands investeringsunivers».