Om Nasjonalforeningen

Sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Varamedlem til styret er Alvhild Tørnes, Telemark