Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Erfaringspanel for personer med demens  

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. For å løfte stemmen til de som selv har demens har vi et erfaringspanel, bestående av personer som selv har alzheimer og andre demenssykdommer.

Gruppen møtes fire ganger i året og diskutere saker som har betydning for de som lever med demens.

I arbeidet for et mer demensvennlig samfunn er det viktig at vi lytter til de som selv er berørte og får råd fra dem om hva som skal til for å oppnå dette. 

Ønsker du å delta i erfaringspanelet? Send oss en e-post: demenslinjen@nasjonalforeningen.no