Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Internasjonalt samarbeid

Nasjonalforeningen for folkehelsen deltar i internasjonalt samarbeid, og er medlem av følgende internasjonale organisasjoner.

Som den norske interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, er Nasjonalforeningen for folkehelsen medlem av Den internasjonale alzheimerorganisasjonen - Alzheimer Disease International (ADI) og Den europeiske alzheimerorganisasjonen - Alzheimer Europe (AE)

Nasjonalforeningen for folkehelsen har arbeidet for å forebygge hjerte- og karsykdommer og finansiere hjerte- og karforskning siden 1955. Organisasjonen er det norske medlemmet av Verdens hjerteorganisasjon - World Heart Federation (WHF).

Nasjonalforeningen for folkehelsen ble stiftet for å bekjempe tuberkulose, og støtter fremdeles forskning på dette området. Organisasjonen er konstituerende medlem av den internasjonale turbekuloseunionen - International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD)

De tre internasjonale organisasjonene ADI, WHF og IUATLD er med i styringsgruppen i The NCD Alliance Steering Group. Alliansen bekjemper ikke-smittsomme sykdommer, og det er et tilsvarende samarbeid nasjonalt, den norske NCD-alliansen.