Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Hjerteforskningsprisen

Hjerteforskningsprisen er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen.

Nasjonalforeningens pris for hjerte- og karforskning skal være en stimulans til forskning innen hjerte- og karfeltet i Norge. Samtidig skal den motivere forskere til å satse innen hjerte- og karforskning. Hjerteforskningsprisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet om hjerte- og karforskning.

Hvem kan motta Hjerteforskningsprisen?

Hjerteforskningsprisen gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge som holder høye faglige mål. Prisen er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen. Det kan dreie seg om enkeltstående arbeider eller resultat av lang tids forskningsaktivitet. Siden hjerteforskningsprisen skal motivere til fortsatt forskning, må kandidaten fortsatt være aktiv innen hjerte- og karforskning. Tildelingen skjer uavhengig av om kandidaten mottar eller har mottatt forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen Det norske råd for hjerte- og karsykdommer.

Medlemmer av hjerte- og karrådet kan ikke motta prisen så lenge de innehar verv i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hjerteforskningsprisen består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet må brukes til hjerte- og karforskning.

Saksgang

  • Hjerteforskningsprisen utlyses 1. august hvert år og fristen for å fremme kandidater er i midten av oktober.
  • Forslag til kandidater kan fremmes av ansatte i høyskoler, helseforetak og universiteter, og sendes på standardisert skjema til hjerte- og karrådet v/ Øivind Kristensen, e-post: oikr@nasjonalforeningen.no.
  • Vurderingen av kandidater er konfidensiell. Hjerte- og karrådet vedtar tildelingen på møte i november.
  • Hjerteforskningsprisen deles ut hver vår under tilstelningen Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser.

Mottakere av Hjerteforskningsprisen

2022 Professor Eva Gerdts
2021 Professor Thor Edvardsen
2020 Professor Ulrik Wisløff 
2019 Professor Torbjørn Omland
2018 Professor Kaare Harald Bønaa
2017 Professor dr. med Lars Gullestad
2016 Professor dr.med. Kenneth Dickstein
2015 Professor dr.med. Terje Rolf Pedersen
2014 Professor dr. med. Guro Valen
2013 Professor dr. med. Sverre Kjeldsen
2012 Professor dr. med. Kirsti Ytrehus
2011 Professor dr.med. Geir Christensen
2010 Professor dr. med. Otto Smiseth
2009 Professor dr. med. Hans Olav Myhre
2008 Professorene Liv Hatle og Bjørn Angelsen
2007 Professor Ole Jørgen Ohm
2006 Overlege dr. med. Bent Indredavik
2005 Professor Harald Arnesen
2004 Professor Odd Geiran og overlege Svein Simonsen
2003 Professor John Kjekshus
2002 Avdeling for medisinsk fysiologi ved Universitetet i Tromsø ved Ole D Mjøs
2001 Professor Per Lund-Johansen
2000 Professor Ingvar Hjermann
1999 Professorene Ole M. Sejersted og Arnfinn Ilebekk