Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Hjerteforskningsprisen

Hjerteforskningsprisen er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen.

Nasjonalforeningens pris for hjerte- og karforskning skal være en stimulans til forskning innen hjerte- og karfeltet i Norge. Samtidig skal den motivere forskere til å satse innen hjerte- og karforskning. Hjerteforskningsprisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet om hjerte- og karforskning.

Hvem kan motta Hjerteforskningsprisen?

Hjerteforskningsprisen gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge som holder høye faglige mål. Prisen er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen. Det kan dreie seg om enkeltstående arbeider eller resultat av lang tids forskningsaktivitet. Siden hjerteforskningsprisen skal motivere til fortsatt forskning, må kandidaten fortsatt være aktiv innen hjerte- og karforskning. Tildelingen skjer uavhengig av om kandidaten mottar eller har mottatt forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen Det norske råd for hjerte- og karsykdommer.

Medlemmer av hjerte- og karrådet kan ikke motta prisen så lenge de innehar verv i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hjerteforskningsprisen består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet må brukes til hjerte- og karforskning.

Saksgang

  • Hjerteforskningsprisen utlyses 1. august hvert år og fristen for å fremme kandidater er i midten av oktober.
  • Forslag til kandidater kan fremmes av ansatte i høyskoler, helseforetak og universiteter, og sendes på standardisert skjema til hjerte- og karrådet v/ Øivind Kristensen, e-post: oikr@nasjonalforeningen.no.
  • Vurderingen av kandidater er konfidensiell. Hjerte- og karrådet vedtar tildelingen på møte i november.
  • Hjerteforskningsprisen deles ut hver vår under tilstelningen Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser.

Mottakere av Hjerteforskningsprisen

2024 Professor Kristina Haugaa

2023 Professor Dan Atar 

2022 Professor Eva Gerdts

2021 Professor Thor Edvardsen

2020 Professor Ulrik Wisløff 

2019 Professor Torbjørn Omland

2018 Professor Kaare Harald Bønaa

2017 Professor dr. med Lars Gullestad

2016 Professor dr.med. Kenneth Dickstein

2015 Professor dr.med. Terje Rolf Pedersen

2014 Professor dr. med. Guro Valen

2013 Professor dr. med. Sverre Kjeldsen

2012 Professor dr. med. Kirsti Ytrehus

2011 Professor dr.med. Geir Christensen

2010 Professor dr. med. Otto Smiseth

2009 Professor dr. med. Hans Olav Myhre

2008 Professorene Liv Hatle og Bjørn Angelsen

2007 Professor Ole Jørgen Ohm

2006 Overlege dr. med. Bent Indredavik

2005 Professor Harald Arnesen

2004 Professor Odd Geiran og overlege Svein Simonsen

2003 Professor John Kjekshus

2002 Avdeling for medisinsk fysiologi ved Universitetet i Tromsø ved Ole D Mjøs

2001 Professor Per Lund-Johansen

2000 Professor Ingvar Hjermann

1999 Professorene Ole M. Sejersted og Arnfinn Ilebekk