Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Fylkesstyrene i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Finn kontaktinformasjon og navn på fylkesstyrene i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fylkesstyrene

Agder

Siv Galdal Olsen, leder
tlf: 977 33 166, e-post: siv.galdal.olsen@kvinesdal.kommune.no

Kåre Nygård, nestleder 
tlf: 905 66 162, e-post: knyg33@gmail.com

Ole Sigurd Fidjestøl, styremedlem
tlf: 919 06 776, e-post: olesf@online.no

Hallfrid Kronheim, styremedlem 
tlf: 901 11 979, e-post: hallfrid.kronheim@gmail.com

Øystein Bråstad, styremedlem
tlf: 934 69 288, e-post: oe-bra@online.no

Marianne Skoie, styremedlem 
tlf: 926 28 749, e-post: mskoie10@gmail.com 

Aud Heien Frivold, styremedlem
tlf: 994 09 930, e-post: aufri@outlook.com 

Akershus

Glenn Due-Sørensen, leder
tlf: 916 65 811, e-post: gdsorensen@lillestrom-kultursenter.no

Mona Thomsen, styremedlem
tlf: 982 44 712, e-post: leder@ullensakerdemensforening.no

Kjersti Madeleine Godin, styremedlem
tlf: 958 07 356, e-post: nestleder@ullensakerdemensforening.no

Sissel Buskerud, styremedlem
tlf: 908 60 339, e-post: sissel.buskerud@gmail.com  

Anne-Lise Frogner, styremedlem
tlf: 450 08 374, e-post: annelisefrogner@me.com

Kirstin Vinje, styremedlem
tlf: 926 69 093, e-post: kirvinje@gmail.com

Buskerud

Inga Bergan, leder
tlf: 948 20 977, e-post: ingabergan@gmail.com

Gro Espeseth Grøtjorden, nestleder
tlf: 409 00 197, e-post: gro.grotjorden@gmail.com

Inger-Lise Viljugrein, styremedlem
tlf: 917 49 782, e-post: inger-lise.viljugrein@outlook.com

Brit Kaupang, styremedlem
tlf: 924 61 663, e-post: brit.kaupang@gmail.com

Kristi Smedsrud, styremedlem
tlf: 994 45 496, e-post: kristi.smedsrud@ebnett.no

Bjørg Hoftun, styremedlem
tlf: 950 63 989, e-post: Gol b-hoftu@live.no

Gunhild Bergan, styremedlem
tlf: 909 60 514, e-post: bergangunhild@gmail.com

Finnmark

Helge Ovanger, leder
tlf: 911 11 903, e-post: helge.ovanger@gmail.com

Ann-Conni Strifeldt, nestleder
tlf: 960 47 271, e-post: ac-strif@online.no

Asbjørn Berg, kasserer
tlf: 913 85 655, e-post: asbjberg@online.no

Karen Inga Gaup, styremedlem
tlf: 918 16 068, e-post: kigaup@gmail.com 

Ann-Karin Tangen Erichsen, styremedlem
tlf: 977 89 260, e-post: akte@start.no 

Ann-Karin Tangen Erichsen, styremedlem
tlf: 977 89 260, e-post: akte@start.no

Asbjørn Berg, styremedlem
tlf: 913 85 655, e-post: asbjberg@online.no

Hordaland

Rita Tveiten, leder
tlf: 480 31 533, e-post: ri-tveit@online.no

Gerd Kalsås Bernes, styremedlem
tlf: 474 01 535, e-post: bernesgerd@gmail.com

Evy Karin Andreassen, styremedlem
tlf: 913 80 887, e-post: gjesdal evy.gjesdal@gmail.com

Bjørg Tveiten Skiftesvik, styremedlem
tlf: 918 78 781, e-post: bjorg@skiftesvik.no

Torbjørg Bergersen, styremedlem
tlf: 971 71 813, e-post: torbjorg.bergersen@gmail.com

Torill Kaldefoss, styremedlem
tlf: 415 57 896, e-post: torillkaldefoss@hotmail.com

Elsa Helland, styremedlem
tlf: 975 84 817, e-post: elsa180716@hotmail.com

Innlandet

Paal Øieren, leder
tlf: 971 49 041, e-post: paal@oieren.no 

Anita Koot, nestleder
tlf: 990 09 653, e-post: post@kreativthjorne.com

Aril Magne Bjørkøy, kasserer
tlf: 906 79 479, e-post: armabj@gmail.com

Vera Kristin Lumkjær Nordhagen, styremedlem
tlf: 913 31 540, e-post: verakln67@gmail.com

Cathrine Skarbø Eldorhagen, styremedlem
tlf: 957 02 530, e-post: cathrine.eldorhagen@hamarmedia.no

Laila Dufseth, styremedlem
tlf: 415 19 594, e-post: laila-du@online.no

Møre og Romsdal

Ingunn Øye, leder
tlf: 92 68 54 93, e-post: ingunnoye@gmail.com

Arne Georg Vassvik, nestleder
tlf: 92 85 49 99, e-post: od-vassv@online.no

Aina Meisal, styremedlem 
tlf: 91 74 23 87, e-post: aina.meisal@alesund.kommune.no

Bodil Målen Hammer, styremedlem 
tlf: 95 75 38 10, e-post: bodilhammer@hotmail.com

Tordis Søvik Johansen, styremedlem 
tlf: 90 54 85 22, e-post: tordis.johso@gmail.com

Anna Vollen Balstad, styremedlem 
tlf: 41 69 34 02, e-post: annav.balstad@gmail.com

Aina Meisal, styremedlem
tlf.: 91 74 23 87 , e-post: aina.meisal@alesund.kommune.no

Anna Vollen Balstad, styremedlem 
tlf: 41 69 34 02, e-post: annav.balstad@gmail.com

Elin Sandshamn, styremedlem
tlf: 93 89 01 14 e-post: elinsandshamn@hotmail.com

Nordland

Gjermund Molund, leder
tlf: 480 43 455, e-post: gjemolu@online.no

Rita Unn Jensen,
nestleder
tlf: 950 52 387, e-post: rita-unn@online.no

Tove Elisabeth Forså, kasserer

tlf: 918 51 131, e-post: tovefors@online.no

May Mikalsen, styremedlem
tlf: 957 23 852, e-post: maymikal@online.no

Kristin Gregersen, styremedlem
tlf: 994 96 914, e-post: solglimt@ymail.com

Oslo

Geir Hansen, leder
tlf: 909 31 218

Kai-Morten Lind, nestleder
tlf: 913 77 399, e-post: kml@demensforeningen.no

Liv Wilentschuk Øien, styremedlem
tlf: 930 17 733, e-post: oien@outlook.com

Geir Audun Andersen, styremedlem
tlf: 924 68 620, e-post: geir@pilotveien.biz

Anne Hartvedt, styremedlem
tlf: 406 21 679, e-post: anne.hartvedt@outlook.com

Arne Gregersen, styremedlem
tlf: 480 11 900, e-post: ag@personalavdelingen.no

Katinka Greve Leiner, styremedlem
tlf: 957 21 740

Rogaland

Hanne Eik, leder
tlf: 995 48 590, e-post: hanneeik@live.no

Oddny Kjølvik, nestleder
tlf: 996 38 687, e-post: oddny.kjolvik@gmail.com

Ottar Sandanger, kasserer
tlf: 926 43 670, e-post: ottsanda@online.no

Johanne M. Vik Karachristianidou, styremedlem
tlf: 901 82 272, e-post: johavik.k@gmail.com

Reidun Sirevaag, styremedlem
tlf: 971 93 425, e-post: reidunsirevaag@hotmail.com

Ellen Svendsen, styremedlem
tlf: 976 70 817, e-post: ellen.svendsen@dabb.no

Linda Thorsvik, styremedlem
tlf: 975 15 265, e-post: lindarthorsvik@live.no

Sogn og Fjordane

Astrid Juklestad, leder
tlf: 975 28 222, e-post: astrid.juklestad@enivest.net

Inge Ravnestad, styremedlem
tlf: 91720452, e-post: inge-ravnestad@hotmail.com

Anne Karin H. Erikstad, styremedlem
tlf: 466 64 381, e-post: ak.erikstad@gmail.com

Anne-Karin Vangberg, styremedlem
tlf: 994 79 014, e-post: anne_vangberg@msn.com

Karin Lucka-Fromm, styremedlem
tlf: 912 49 798, e-post: lucka-fromm@gmx.de

Jens Henrik Wølke Friis, styremedlem
tlf: 984 64 290, e-post: jensf099@gmail.com

Gina Thomassen, styremedlem
tlf: 900 85 899, e-post: gina.105@hotmail.com

Carla Navarro, styremedlem
tlf: 913 99 438, e-post: navcar@gaupne.no

Troms

Rigmor Eriksen Yttergård, leder
tlf: 994 78 123, e-post: yrigmor@gmail.com

Mary Løftingsmo, nestleder
tlf: 482 27 780, e-post: maryloftingsmo@hotmail.com

Heidi Merethe Jacobsen, styremeldem
tlf: 996 94 501, e-post: heidi.merethe.jacobsen@gmail.com

Anita Ottesen, styremedlem
tlf: 482 83 175, e-post: anitamath@hotmail.com

Grethe Katrine Byberg, styremedlem
tlf: 922 36 389, e-post: gbyberg@online.no

Aud Sivertsen, styremedlem
tlf: 909 25 308, e-post: aud.dalberg@hotmail.com

 

Trøndelag

Unni Helen Mandal Solhaug, leder
tlf: 911 29 212, e-post: unnisolhaug54@gmail.com

Gunnar Viken, nestleder
tlf: 975 31 500, e-post: gunnar.viken@mosvik.net

Anders Olav Gran, styremedlem
tlf: 915 12 787, e-post: anders.o.gran@gmail.com

Ingunn Pettersen, styremedlem
tlf: 991 09 522, epost: ingupett@online.no

Roger Santokhie, styremedlem
tlf: 417 89 929, e-post: roger.santokhie@melhus.kommune.no

Reidar Tessem, styremedlem
tlf: 901 05 306, e-post: reidartessem@yahoo.com

Marit Dille, styremedlem
tlf: 911 78 046, e-post: marit.dille@gmail.com

Vestfold og Telemark

Pauline G. Nordbø, leder
tlf: 901 88 625, e-post: paulinenedretveit@hotmail.com

Sonja Ekman, nestleder
tlf: 911 17 787, e-post: sonja-ekman@hotmail.com

Aud Lie Solheim, styremedlem
tlf: 951 63 015, e-post: audlie.solheim@gmail.com

Gry Elisabeth Andreassen, styremedlem
tlf: 916 36 984, e-post: samson@online.no

Berit Sommerstad, styremedlem
tlf: 916 47 447, e-post: oyesomm@online.no

Kari Midttun Lie, styremedlem
tlf: 993 85 208, e-post: sfj.demensforening@gmail.com 

Maryanne Flaten, styremedlem
tlf: 469 15 648, e-post: flatenmar@gmail.com

Østfold

Kirsti Veidahl Solheim, leder
tlf: 907 56 456, e-post: kirsti@kiso.no

Eva Arntzen, nestleder
tlf: 958 77 990, e-post: morarntzen@yahoo.no

Berit Sundet, styremedlem
tlf: 958 68 287, e-post: beansu1@live.no

Berit Nordby, styremedlem
tlf: 415 40 305, e-post: beritnordby@yahoo.no

Bente Rostad Hansen, styremedlem
tlf: 982 40 162, brohan@hotmail.com

Jan Henrik Thyrhaug, styremedlem
tlf: 901 52 402, jan@thyrhaug.net

Karin Bjørnstad, styremedlem
tlf: 480 66 523, kbjoern@online.no