Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Fylkesstyrene i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Finn kontaktinformasjon og navn på noen av fylkesstyrene i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fylkesstyrene

Agder

Informasjon kommer.

Akershus

Wenche Størseth, leder og demenskontakt
tlf. 900 35 699  - whetalen@gmail.com

Gro Ellen Danielsen, nestleder og hjertekontakt
tlf. 414 20 093 - groelda@online.no 

Unni Thoresen, styremedlem
tlf. 484 96 764

Jan Erik Kleven, styremedlem
tlf. 916 17 013, kleven.janka@gmail.com 

Sissel Buskerud, kasserer
tlf. 908 60 339, sissel.buskerud@gmail.com  

Anne-Lise Frogner, varamedlem
tif. 450 08 374, annelisefrogner@me.com

Glenn Due-Sørensen, varamedlem
tlf: 916 65 811gdsorensen@lillestrom-kultursenter.no

Buskerud

Herbjørg Dalene Bjerke, leder
tlf: 906 84 314, e-post: hdbjerke@gmail.com

Ellen Hesla, nestleder
tlf: 416 21 824, e-post: ellenhesla@gmail.com

Inger-Lise Viljugrein, kasserer
tlf: 917 49 782, e-post: inger-lise.viljugrein@outlook.com

Brit Kaupang, styremedlem
tlf: 924 61 663, e-post: brit.kaupang@gmail.com

Kristi Smedsrud, styremedlem
tlf: 994 45 496, e-post:  kristi.smedsrud@ebnett.no

Gunhild Bergan, varamedlem
tlf: 909 60 514, e-post: bergangunhild@gmail.com

Finnmark

Helge Ovanger, leder
e-post: helge.ovanger@gmail.com

Ann-Conni Strifeldt, nestleder
e-post: ac-strif@online.no

Asbjørn Berg, kasserer
e-post: asbjberg@online.no

Karen Inga Gaup, sekretær
e-post: kigaup@gmail.com 

Solveig Malene, styremedlem
e-post: solveig120847@gmail.com 

Ann-Karin Tangen Erichsen, hjertekontakt
e-post: akte@start.no 

Eva Britt Simonsen, 1. vara
e-post: brochmann.eva@gmail.com

Astrid Haugli, 2. vara
e-post: astrid_haugli@hotmail.com

Hans Fredrik Ebensen, Revisor

Landsstyrerepresentanter

 • Vara til leder, Solveig Malene Zahl-Johansen
 • Vara til nestleder,  Ann-Karin Tangen

Valgkomite

 • Anne Karin Ingebrigtsen, Alta demensforening 
 • Målfrid Ovanger, Vadsø demensforening
 • Anne Ulbaasen Dahl, Kautokeino demensforening

Hordaland

Informasjon kommer.

Innlandet

Informasjon kommer.

Møre og Romsdal

Ingunn Øye, leder
tlf: 92 68 54 93, e-post: ingunnoye@gmail.com

Arne Georg Vassvik, nestleder
tlf: 92 85 49 99, e-post: od-vassv@online.no

Aina Meisal, medlem 
tlf: 91 74 23 87, e-post: aina.meisal@alesund.kommune.no

Bodil Målen Hammer, medlem
tlf: 95 75 38 10, e-post: bodilhammer@hotmail.com

Tordis Søvik Johansen, medlem 
tlf: 90 54 85 22, e-post: tordis.johso@gmail.com

Anna Vollen Balstad, folkehelsekontakt 
tlf: 41 69 34 02, e-post: annav.balstad@gmail.com

Kirsti Flø, demenskontakt
tlf: 41 20 52 89, e-post: kirstiflo@hotmail.com

Mette Marit Aasebø, 1. vara
tlf: 47 37 73 13, e-post: mettemarita@gmail.com

Elin Sandshamn, 2. vara
tlf: 93 89 01 14, e-post: elinsandshamn@hotmail.com

Nordland

Gjermund Molund, leder
e-post: gjemolu@online.no

Rita Unn Jensen,
nestleder
e-post: rita-unn@online.no

Tove Elisabeth Forså, kasserer

e-post: tovefors@online.no

May Mikalsen, sekretær
e-post: maymikal@online.no

Kristin Gregersen, styremedlem
e-post: solglimt@ymail.com

1. Vara: Birgit Vatndal, e-post: birgit.vatndal@vkbb.no
2. Vara: Gerd F. Steffenrem, e-post: gerd.stef@hotmail.com
3. Vara: Åse Mathiassen, e-post: aasebmat@hotmail.com

Landsstyrerepresentanter

Leder, Gjermund Molund
Nestleder, Rita-Unn Jensen

Vara til leder: Tove Elisabeth Forså
Vara til nestleder: May Mikalsen

Valgkomite
Janne Madsen 
Jorit Bratteng Aanes 
Helene Evjen
Turid Olaussen (vara)

Oslo

Anne-Mari Egeland, styremedlem
Tlf: 952 12 770, e-post: anne-mari.egeland@live.no

Geir Andersen, styremedlem
Tlf: 924 68 620, e-post: geir@pilotveien.biz

Liv Øien Nils, styremedlem
Tlf: 930 17 733, e-post: hoeien@online.no

Olav Asgard, varamedlem 
Tel: 900 33 938, e-post: o-asg@online.no

Kai Lind, varamedlem
tlf: 913 77 399, e-post: lind.kai.morten@gmail.comkml@demensforeningen.no

Kristin Borg, valgkomité
tlf: 991 55 684, e-post: kb@demensforeningen.no

Geir Hansen, valgkomité
tlf: 909 31 218, e-post: geir.hansen@recoverystiftelsen.no

Rogaland

Informasjon kommer. 

Sogn og Fjordane

Informasjon kommer. 

Troms

Rigmor Eriksen Yttergård, leder/hjertekontakt
tlf: 994 78 123, e-post: yrigmor@gmail.com

Mary Løftingsmo, nestleder/hjertekontakt
tlf: 482 27 780, e-post: maryloftingsmo@hotmail.com

Ingrid Bakke, kasserer
tlf: 918 63 953, e-post: inganla@live.no

Anita Ottesen, sekretær
tlf: 482 83 175, e-post: anitamath@hotmail.com

Aud Sivertsen, styremedlem
tlf: 909 25 308, e-post: aud.dalberg@hotmail.com

Marianne Jacobsen, styremedlem
tlf: 472 43 035, e-post: majac4@online.no

Grethe K. Byberg, 1. vara
tlf: 922 36 389, e-post: gbyberg@online.no

Elisabeth Andreassen, 2. vara
tlf: 942 76 486, e-post: elisabethesa@gmail.com 

Revisor, John Thorstensen
tlf: 77 65 32 00, e-post: post@kystregnskap.no

Landsstyrerepresentanter

 • Rigmor Yttergård, leder
  • Ingrid Bakke, vara til leder
 • Mary Løftingsmo, nestleder
  • Randi Skjulhaug Moen, vara til nestleder

Valgkomite

Trøndelag

Unni M. Solhaug, leder

Gunnar Viken, nestleder

Anders O. Gran, kasserer

Roger Santokhie, styremedlem

Reidar Tessem, styremedlem

Ingunn Pettersen, styremedlem

Marit Dille, styremedlem

Åge Jenssen, Revisor

Valgkomité
Kåre Tinnen, Ola Setrom, Helga Moen.

Vestfold og Telemark

Pauline Gundersen Nordbø, leder

Sonja Ekman, nestleder

Aud Lie Solheim, styremedlem/kasserer

Gry Andreassen, styremedlem/helsepolitisk utvalg

Alvhild Tørnes, styremedlem/folkehelseutvalget

Liv Jane Gidløv Søsveen, styremedlem/demensutvalget

Maryanne Flaten, styremedlem

Ruth Skille, varamedlem

Anne Lise Svanlund, varamedlem

Ellen Irene Grimstvedt, varamedlem

Østfold

Kirsti Veidahl Solheim, leder
tlf: 907 56 456, e-post: kirsti@kiso.no

Eva Arntzen, nestleder
tlf: 958 77 990, e-post: morarntzen@yahoo.no

Berit Sundet, styremedlem
tlf: 958 68 287, e-post: beansu1@live.no

Lisbeth Didriksen, styremedlem
tlf: 412 11 609, e-post: rlisb-di@online.no

Arve Eirik Tønnesen, styremedlem
tlf: 908 43 221, e-post: arton@halden.net

Jan Henrik Thyrhaug, styremedlem
tlf: 901 52 402, e-post: jan@thyrhaug.net 

Gretha Thuen, varamedlem
tlf: 954 62 109, e-post: gretha.thuen@olivertravel.no