Etter diagnosen

Sju sjekkpunkter for pårørende

Pårørende kan også følge med på kjøreferdighetene, og ta det opp med den det gjelder:

  • Har det skjedd endringer i kjøreadferd?
  • Har føreren vært involvert i ulykker?
  • Har føreren forårsaket, eller bidratt til nesten-ulykker?
  • Er pårørende redd for å sitte på?
  • Blir føreren forvirret i komplekse situasjoner?
  • Trenger personen hjelp av 'co-pilot'?
  • Er personen oppmerksom på hvordan kjøringen påvirker andre?