Etter diagnosen

Hjelpemidler for personer med demens

Det finnes tekniske hjelpemidler og løsninger, som gjør det enklere og tryggere å bo hjemme lenger.

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere for deg som har demens. Hjelpemidlene kan øke sikkerheten, forenkle dagliglivet og hjelpe hukommelsen. Men hjelpemidler er ikke en løsning alene. Det må vurderes opp mot personlig hjelp, og tilpasses omgivelsene. 

Ifølge NAV skal tekniske hjelpemidler være en del av en helhetlig plan, og bedre funkjsonsevnen, øke selvhjulpenheten, eller lette pleien. 

Det kan være nyttig å gå gjennom alle daglige gjøremål sammen med en ergoterapeut, og lage en liste over det som oppleves vanskelig. Kanskje kan dere finne noen hjelpemidler som vil gjøre det lettere? 

Viktige hjelpemidler

Varme

  • Sikkerhetsbryter på komfyrer som kobler ut etter en viss tid, eller ved overoppheting.
  • Sensor på strykejern som kobler ut etter en viss tid.
  • Bytt ut panelovner som kan skape brann, eller forårsake brannsår.

Lyskilder

  • Ha godt lys i huset, spesielt ved dørterskler, i trapper, og der man skal spise, lese, eller arbeide.
  • Bruk automatiske på- og avbrytere av lys (såkalte"timere"), men vær oppmerksom på at man kan bli engstelig, og tro det er fremmede i huset, hvis man ikke forstår automatikken.

Brannvarsling

  • Sørg for å ha brannslukningsapparat, brannslange og røykvarslere.
  • Seriekobling av røykvarslere anbefales.
  • Et brannteppe er lettere å bruke enn et brannslukningsapparat, men det forutsetter at brukeren forstår hvordan det brukes, og at det er lett synlig i boligen.
  • Brannvarsling og varsel om oversvømmelse kan bestilles hos vaktselskaper som selger tyverialarmer.

Lokaliseringsteknologi - GPS 

Automatisk varslingsutstyr kan være til stor nytte, om en med demens går seg bort. Det finnes alarmer som kan varsle andre, hvis man for eksempel står opp om natta, eller går ut gjennom utgangsdøra. Informasjonen kan sendes til familie, naboer, en trygghetssentral, eller til en hjemmesykepleier.

Hvis du har en GPS-sender/-brikke på deg, kan nær familie, eller andre man vil skal vite det, se hvor du befinner deg. Det er viktig å understreke at slikt utstyr ikke erstatter omsorg og tilsyn, og at medvirkning fra den som har demens skal være ivaretatt.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15.

23 12 00 40 E-post

Hvor finner du hjelpemidlene?

Det er den kommunale ergoterapeuten som har som oppgave å bistå med å finne hjelpemidler som passer, og som kan hjelpe til med å søke om å få utgifter dekket gjennom NAVs hjelpemiddelsentral. Det finnes hjelpemiddelsentraler i alle fylker. I kommuner som ikke har ergoterapeut, er det hjemmesykepleiens eller demenskoordinators oppgave.

En del hjelpemidler faller utenfor de offentlige tilskuddsordninger, men det finnes nyttige hjelpemidler som ikke er kostbare. Noen av disse kan for eksempel kjøpes hos Enklere liv,  Jernia eller Clas Ohlson.

Her kan du få råd om hjelpemidler:

Når trenger du hjelpemidler?

Demenssykdom kan gjøre det vanskelig å tilpasse seg nye hjelpemidler, og å lære å bruke det. Det er derfor viktig å tenke på hjelpemidler tidlig i forløpet, og begynne å bruke det tidlig.

Det er også viktig å ha en fortløpende vurdering av hvordan hjelpemidlet fungerer. Det er også viktig å bestemme hvem som skal ha ansvar, og som skal varsles om utstyret ikke fungerer etter hensikten.