Til hovedinnhold
Støtt oss

Etter diagnosen

Tekniske hjelpemidler for personer med demens

Ulike hjelpemidler kan gjøre det enklere og tryggere for personer med demens å bo hjemme og bidra til å være mest mulig selvhjulpen.

Tekniske hjelpemidler kan øke sikkerheten, forenkle dagliglivet og hjelpe hukommelsen. Men slike hjelpemidler er ikke en løsning alene. De må vurderes i sammenheng med personlig hjelp og tilpasses personen og omgivelsene.

Ifølge NAV skal tekniske hjelpemidler være en del av en helhetlig plan, for å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten eller lette pleien.

Etter hvert skal alle kommuner ha etablert rutiner for å kartlegge behovet for tekniske hjelpemidler på lik linje med andre helse- og omsorgstjenester.

Det kan være nyttig å gå gjennom alle daglige gjøremål sammen med en ergoterapeut, og lage en liste over det som oppleves vanskelig. Kanskje kan dere finne noen hjelpemidler som vil gjøre hverdagen lettere?

Viktige hjelpemidler 

Varme

 • Komfyrvakt er en sikkerhetsbryter på komfyrer som kobler ut etter en viss tid, eller ved overoppheting.
 • Tidsbryter på kaffetrakter og/eller på strykejern som kobler ut etter en viss tid.
 • Bytt ut panelovner som kan skape brann, eller forårsake brannsår.
 • Sjekk riktig bruk av skjøteledninger.

Lyskilder

 • Ha godt lys i huset, trapper, og der man skal spise, lese, eller arbeide.
 • Bruk automatiske på- og avbrytere av lys, men vær oppmerksom på at noen kan bli engstelig, og tro det er fremmede i huset hvis de ikke forstår automatikken.
 • Bruk LED-stearinlys med batteri, i stedet for vanlig stearinlys.

Brannvarsling

 • Sørg for å ha brannslukningsapparat, brannslange og røykvarslere.
 • Seriekobling av røykvarslere anbefales.
 • Et brannteppe kan være lettere å bruke enn et brannslukningsapparat, men det forutsetter forståelse av hvordan det brukes, og at det er lett synlig i boligen.
 • Brannvarsling og varsel om oversvømmelse, kan bestilles hos vaktselskaper som selger tyverialarmer.

Lokaliseringsteknologi - GPS

Automatisk varslingsutstyr kan være til stor nytte, dersom en med demens mangler orienteringsevne og kan gå seg bort. Det finnes alarmer som kan varsle andre, hvis man for eksempel står opp om natta, eller går ut gjennom utgangsdøra. Informasjonen kan sendes til familie, naboer, en trygghetssentral, eller til en hjemmesykepleier.

Med en GPS-sender kan nær familie eller andre se hvor den som har demens befinner seg. Det er viktig å understreke at slikt utstyr ikke erstatter omsorg og tilsyn, men skal være med å skape trygghet for den som har demens og pårørende. GPS kan være et vesentlig hjelpemiddel for å bidra til god livskvalitet for den med demens.

Både GPS eller annen omsorgsteknologi kan brukes i samarbeid med de som selv kan gi samtykke til det, men kan også brukes av de som ikke kan gi samtykke, etter Pasient- og brukerrettighetslovens §4-6a.

Som pasientorganisasjon arbeider Nasjonalforeningen for folkehelsen for at alle kommuner skal tilby GPS og annen velferdsteknologi, at dette skal være gratis for brukerne, og at kommunen skal ta ansvaret for vedlikehold, batteriskift og oppfølging av alarmer med utrykning, på samme måte som for trygghetsalarmer.

Støtt demensforskningen

Elektronisk medisindispenser

For personer med demens i tidlig fase, kan elektronisk medisindispenser være et godt alternativ. Dette er for de som har problemer med å huske å ta medisinen sin, og hvor dosering også kan være vanskelig. Dispenseren er da forhåndsfylt av helsepersonell og vil varsle brukeren når medisinen skal tas.

Huskehjelpemidler

For noen med demens kan det være vanskelig å huske dato, måned og tid på døgnet. En elektronisk kalender kan hjelpe for nettopp dette. Noen kalendere har også en funksjon med talebeskjeder.

Opprettholde sosial kontakt

Det finnes kommunikasjonshjelpemidler for å opprettholde kontakt med venner og familie. For eksempel en skjerm som kan stå ved godstolen, hvor familie og venner kan ringe og sende bilder. For noen personer med demens kan dette være forvirrende og vanskelig å forstå, mens for andre kan det skape glede og tilhørighet.

Hvor finner du hjelpemidlene?

Det er den kommunale ergoterapeuten som skal bistå med å finne hjelpemidler som passer, og hjelpe til med å søke om å få utgifter dekket gjennom NAVs hjelpemiddatabse. Det finnes hjelpemiddelsentraler i alle fylker. I kommuner som ikke har ergoterapeut, er det hjemmesykepleiens eller demenskoordinators oppgave.

En del hjelpemidler faller utenfor de offentlige tilskuddsordninger, men det finnes nyttige hjelpemidler som ikke er kostbare, og kan kjøpes i vanlig handel.

Demensforskning vi finansierer

Her kan du få råd om hjelpemidler

Når trenger du hjelpemidler?

Demenssykdom kan gjøre det vanskelig å tilpasse seg nye hjelpemidler, og å lære å bruke det. Det er derfor viktig å tenke på hjelpemidler tidlig i forløpet, og begynne å bruke det tidlig.

Det er også viktig å ha en fortløpende vurdering av hvordan hjelpemidlet fungerer. Det er også viktig å bestemme hvem som skal ha ansvar, og som skal varsles dersom utstyret ikke fungerer etter hensikten.