Til hovedinnhold
Støtt oss

Etter diagnosen

Hjelpemidler for personer med demens

Tekniske hjelpemidler og løsninger kan gjøre det enklere og tryggere å bo hjemme lenger.

Tekniske hjelpemidler kan øke sikkerheten, forenkle dagliglivet og hjelpe hukommelsen. Men slike hjelpemidler er ikke en løsning alene. De må vurderes i sammenheng med personlig hjelp og tilpasses personen og omgivelsene.

Ifølge NAV skal tekniske hjelpemidler være en del av en helhetlig plan, for å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten eller lette pleien.

Det kan være nyttig å gå gjennom alle daglige gjøremål sammen med en ergoterapeut, og lage en liste over det som oppleves vanskelig. Kanskje kan dere finne noen hjelpemidler som vil gjøre hverdagenlettere?

Viktige hjelpemidler

Varme

 • Komfyrvakt er en sikkerhetsbryter på komfyrer som kobler ut etter en viss tid, eller ved overoppheting.
 • Tidsbryter på kaffetrakter og/eller på strykejern som kobler ut etter en viss tid.
 • Bytt ut panelovner som kan skape brann, eller forårsake brannsår.
 • Sjekk riktig bruk av skjøteledninger.

Lyskilder

 • Ha godt lys i huset, i trapper, og der man skal spise, lese, eller arbeide.
 • Bruk automatiske på- og avbrytere av lys, men vær oppmerksom på at noen kan bli engstelig, og tro det er fremmede i huset, hvis de ikke forstår automatikken.
 • Bruk LED -stearinlys med batteri,  i stedet for vanlig stearinlys.

Brannvarsling

 • Sørg for å ha brannslukningsapparat, brannslange og røykvarslere.
 • Seriekobling av røykvarslere anbefales.
 • Et brannteppe kan være lettere å bruke enn et brannslukningsapparat, men det forutsetter forståelse av hvordan det brukes, og at det er lett synlig i boligen.
 • Brannvarsling og varsel om oversvømmelse, kan bestilles hos vaktselskaper som selger tyverialarmer.

Lokaliseringsteknologi - GPS

Automatisk varslingsutstyr kan være til stor nytte, dersom en med demens mangler orienteringsevne og kan gå seg bort. Det finnes alarmer som kan varsle andre, hvis man for eksempel står opp om natta, eller går ut gjennom utgangsdøra. Informasjonen kan sendes til familie, naboer, en trygghetssentral, eller til en hjemmesykepleier.

Med en GPS-sender kan nær familie, eller andre man vil skal vite det, se hvor den som har demens befinner seg. Det er viktig å understreke at slikt utstyr ikke erstatter omsorg og tilsyn, men skal være med å skape trygghet for den som har demens og pårørende. 

Både GPS eller annen omsorgsteknologi kan brukes i samarbeid med de som selv kan gi samtykke til det, men kan også brukes av de som ikke kan gi samtykke, etter Pasient- og brukerrettighetslovens §4-6a.

Som pasientorganisasjon arbeider Nasjonalforeningen for folkehelsen for at alle kommuner skal tilby GPS og annen velferdsteknologi, at dette skal være gratis for brukerne, og at kommunen skal ta ansvaret for vedlikehold, batteriskift og oppfølging av alarner med utrykning, på samme måte som for trygghetsalarmer.

Hvor finner du hjelpemidlene?

Det er den kommunale ergoterapeuten som skalbistå med å finne hjelpemidler som passer, og  hjelpe til med å søke om å få utgifter dekket gjennom NAVs hjelpemiddelsentral. Det finnes hjelpemiddelsentraler i alle fylker. I kommuner som ikke har ergoterapeut, er det hjemmesykepleiens eller demenskoordinators oppgave.

En del hjelpemidler faller utenfor de offentlige tilskuddsordninger, men det finnes nyttige hjelpemidler som ikke er kostbare, og kan kjøpes i vanlig handel.

Her kan du få råd om hjelpemidler

Når trenger du hjelpemidler?

Demenssykdom kan gjøre det vanskelig å tilpasse seg nye hjelpemidler, og å lære å bruke det. Det er derfor viktig å tenke på hjelpemidler tidlig i forløpet, og begynne å bruke det tidlig.

Det er også viktig å ha en fortløpende vurdering av hvordan hjelpemidlet fungerer. Det er også viktig å bestemme hvem som skal ha ansvar, og som skal varsles dersom utstyret ikke fungerer etter hensikten.